A A A A A
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Psalmen 1301

  Een bedevaartslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HERE.

2

  Here, hoor naar mijn stem; laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen.

3

  Als Gij, HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan?

4

  Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

5

  Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;

6

  mijn ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.

7

  Israël hope op de HERE, want bij de HERE is goedertierenheid, bij Hem is veel verlossing;

8

  Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951