A A A A A
Submit Image
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Psalmen 1261

  Een bedevaartslied. Toen de HERE de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degenen die dromen.

2

  Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: De HERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3

  De HERE heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd.

4

  HERE, wend ons lot als beken in het Zuiderland.

5

  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6

  Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951