A A A A A
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Psalmen 1211

  Een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?

2

  Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

3

  Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4

  Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

5

  De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

6

  De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.

7

  De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.

8

  De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951