A A A A A
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Psalmen 1201

  Een bedevaartslied. In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord.

2

  HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.

3

  Wat zal Hij u geven, en wat zal Hij u toevoegen, gij bedrieglijke tong?

4

  Gescherpte pijlen van een held, benevens gloeiende kolen van brem.

5

  Wee mij, dat ik in Mesek moet vertoeven, dat ik moet wonen bij de tenten van Kedar.

6

  Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten;

7

  ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951