A A A A A
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Psalmen 1111

  Halleluja. Ik zal de HERE van ganser harte loven, in de kring der oprechten en in de vergadering.

2

  Groot zijn de werken des HEREN, na te speuren door allen die er behagen in hebben.

3

  Majesteit en luister is zijn doen, en zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.

4

  Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht; genadig en barmhartig is de HERE.

5

  Hij gaf spijze aan wie Hem vrezen, en gedenkt voor eeuwig zijn verbond.

6

  Hij deed zijn volk de kracht van zijn werken kennen door hun de erve der heidenen te geven.

7

  De werken zijner handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen,

8

  vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid.

9

  Hij heeft aan zijn volk verlossing gezonden, Hij heeft zijn verbond voor eeuwig verordend; heilig en geducht is zijn naam.

10

  De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951