A A A A A
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Job 25

1

  Toen nam de Suchiet Bildad het woord en zeide:

2

  Heerschappij en verschrikking zijn bij Hem, die vrede gebiedt in zijn hoge hemel.

3

  Zijn zijn legerscharen te tellen? En over wie gaat zijn licht niet op?

4

  Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, of hoe zou hij rein zijn, die uit een vrouw geboren is?

5

  Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de sterren zijn niet rein in zijn ogen;

6

  hoeveel te minder de sterveling, een made, het mensenkind, een worm?

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951