A A A A A
×

Nederlandse Bijbel 2007

Matteüs 1

1
Abraham en David waren de belangrijkste voorouders van Jezus.
2
Abraham was de vader van Isaäk; Isaäk de vader van Jakob; Jakob de vader van Juda en zijn broers;
3
Juda was de vader van Perez en Zerah (hun moeder heette Tamar). Perez was de vader van Hezron; Hezron de vader van Ram;
4
Ram was de vader van Aminadab; Aminadab de vader van Nahesson;
5
Nahesson was de vader van Salmon; Salmon de vader van Boaz (Rachab was zijn moeder). Boaz was de vader van Obed (Obeds moeder was Ruth).
6
Obed was de vader van Isaï; en Isaï de vader van David die koning werd. David was de vader van Salomo (Salomo's moeder was de vrouw van Uria).
7
Salomo was de vader van Rehabeam; Rehabeam de vader van Abia.
8
Abia was de vader van Asa; Asa de vader van Josafat; Josafat de vader van Joram;
9
Joram was de vader van Uzzia; Uzzia de vader van Jotham; Jotham de vader van Achaz; Achaz de vader van Hizkia;
10
Hizkia was de vader van Manasse; Manasse de vader van Amon; Amon de vader van Josia;
11
Josia was de vader van Jechonia en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel.
12
Daarna werd Jechonia vader van een zoon, die Sealthiël heette.
13
Sealthiël was de vader van Zerubabel; Zerubabel de vader van Abiud;
14
Abiud was de vader van Eljakim; Eljakim de vader van Azor; Azor de vader van Zadok; Zadok de vader van Achim; Achim de vader van Eliud;
15
Eliud was de vader van Eleazar; Eleazar de vader van Matthan;
16
Matthan was de vader van Jakob; Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt.
17
Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties, van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties, en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties.
18
Aan de geboorte van Jezus Christus gingen enkele bijzondere gebeurtenissen vooraf. Toen Zijn moeder Maria met Jozef verloofd was (en dus nog niet met hem samenwoonde) bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest.
19
Jozef wilde de verloving verbreken. Maar omdat hij een goed man was, besloot hij het in stilte te doen om haar de schande te besparen.
20
Terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan. "Jozef, zoon van David", zei de engel, "u kunt gerust met Maria trouwen.
21
Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent 'God redt'.
22
Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden. Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd:
23
Een maagd zal een kind krijgen! En zij zal het kind Immanuël noemen. Dit betekent 'God is met ons."
24
Daarna werd Jozef wakker.
25
Hij deed wat de engel had gezegd en trouwde met Maria. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde Hem Jezus.
Matteüs 1:1
Matteüs 1:2
Matteüs 1:3
Matteüs 1:4
Matteüs 1:5
Matteüs 1:6
Matteüs 1:7
Matteüs 1:8
Matteüs 1:9
Matteüs 1:10
Matteüs 1:11
Matteüs 1:12
Matteüs 1:13
Matteüs 1:14
Matteüs 1:15
Matteüs 1:16
Matteüs 1:17
Matteüs 1:18
Matteüs 1:19
Matteüs 1:20
Matteüs 1:21
Matteüs 1:22
Matteüs 1:23
Matteüs 1:24
Matteüs 1:25
Matteüs 1 / Mat 1
Matteüs 2 / Mat 2
Matteüs 3 / Mat 3
Matteüs 4 / Mat 4
Matteüs 5 / Mat 5
Matteüs 6 / Mat 6
Matteüs 7 / Mat 7
Matteüs 8 / Mat 8
Matteüs 9 / Mat 9
Matteüs 10 / Mat 10
Matteüs 11 / Mat 11
Matteüs 12 / Mat 12
Matteüs 13 / Mat 13
Matteüs 14 / Mat 14
Matteüs 15 / Mat 15
Matteüs 16 / Mat 16
Matteüs 17 / Mat 17
Matteüs 18 / Mat 18
Matteüs 19 / Mat 19
Matteüs 20 / Mat 20
Matteüs 21 / Mat 21
Matteüs 22 / Mat 22
Matteüs 23 / Mat 23
Matteüs 24 / Mat 24
Matteüs 25 / Mat 25
Matteüs 26 / Mat 26
Matteüs 27 / Mat 27
Matteüs 28 / Mat 28