A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

5 Mojžíšova 141
Jste Boží deti, a proto se v zármutku nad smrtí blízkých neuchylujte k jejich rituálnímu uctívání po vzoru pohanu.
2
Vždyt Hospodin, samotný váš Buh, si vás vyvolil ze všech národu zeme, jako svuj vlastní zvláštní lid.
3
Nejezte nic z toho, co Hospodin oznacil za necisté.
4
4-6 Ze zvírat smíte jíst býka, ovci a kozu, jelena, gazelu, danka, kozorožce, antilopu, tura stepního a divokou kozu — tedy pouze zvírata, která mají cele rozdelená kopyta na polovinu a soucasne prežvýkávají potravu.
5
***
6
***
7
Je také nekolik zvírat, jako napríklad velbloud, jezevec a králík, která sice potravu prežvykují, ale nemají rozdelená kopyta.
8
Naopak jiná zvírata s rozdelenými kopyty, jako je napríklad vepr, zase neprežvykují potravu. Proto budete všechna tato zvírata považovat za necistá a nesmíte konzumovat jejich maso ani se dotýkat jejich uhynulých tel.
9
Z vodních živocichu smíte jíst pouze maso ryb, které mají ploutve a šupiny.
10
Zakazuji vám však jíst všechny ostatní vodní živocichy, kterí nemají ploutve ani šupiny. Takové živocichy považujte za necisté.
11
Mužete jíst všechny ptáky až na nekteré výjimky.
12
12-18 Nejezte orly, supy, lunáky ani žádný druh jestrábu a havranu, pštrosy, sovy, racky a ruzné druhy sokolu, kulichy, kormorány, výry, sovy pálené, pelikány, cápy a ruzné druhy volavek ani dudky a netopýry.
13
***
14
***
15
***
16
***
17
***
18
***
19
Neprijatelný pro vás bude rovnež veškerý okrídlený hmyz.
20
Ostatní cisté okrídlené živocichy ale jíst smíte.
21
Rovnež nejezte jakákoliv uhynulá zvírata. Mužete je dát nekterému z pristehovalcu, kterí žijí mezi vámi, nebo je smíte prodat cizincum. Vy však zustante svatým lidem svého Hospodina. Nikdy také nevarte kuzle v mléce jeho matky.
22
Každý rok peclive oddelujte desetinu veškeré úrody ze svých polí.
23
V prítomnosti Hospodina na míste, které on sám urcí a naplní svou prítomností, pak z techto desátku pripravíte pokrmy a budete je jíst — obilí, cerstvé víno a olej a také maso prvorozených zvírat z vašich stád. To proto, abyste se naucili neustále ctít a vážit si svého Boha.
24
Muže se ale stát, že posvátné místo, které Hospodin urcí k tomuto úcelu, bude pro vás natolik vzdálené, že nebudete moci odnést desetinu všeho, cím vás Hospodin štedre obdaril.
25
V tomto prípade smente své zboží za stríbro a s ním se vydejte na místo, které Hospodin vyvolí.
26
Za stríbro pak nakoupíte, cokoliv budete chtít — dobytek, ovce, víno ci alkohol nebo jiné veci, které vás napadnou, a s celou svou rodinou usporádáte v Hospodinove prítomnosti radostnou hostinu.
27
Neopomíjejte ani lévijce, kterí žijí ve vašich mestech, nebot nedostali žádný majetek ani trvalé vlastnictví.
28
Na konci každého tretího roku shromáždíte veškeré desátky z poslední rocní úrody a uskladníte je ve meste.
29
Z techto zásob pak budou moci brát a jíst lévijci, kterým nepatrí žádný majetek, pristehovalci, osirelí a vdovy, aby se meli cím nasytit. Tehdy vám Hospodin, váš Buh, projeví svou prízen v každém vašem pocínání.5 Mojžíšova 14:1
5 Mojžíšova 14:2
5 Mojžíšova 14:3
5 Mojžíšova 14:4
5 Mojžíšova 14:5
5 Mojžíšova 14:6
5 Mojžíšova 14:7
5 Mojžíšova 14:8
5 Mojžíšova 14:9
5 Mojžíšova 14:10
5 Mojžíšova 14:11
5 Mojžíšova 14:12
5 Mojžíšova 14:13
5 Mojžíšova 14:14
5 Mojžíšova 14:15
5 Mojžíšova 14:16
5 Mojžíšova 14:17
5 Mojžíšova 14:18
5 Mojžíšova 14:19
5 Mojžíšova 14:20
5 Mojžíšova 14:21
5 Mojžíšova 14:22
5 Mojžíšova 14:23
5 Mojžíšova 14:24
5 Mojžíšova 14:25
5 Mojžíšova 14:26
5 Mojžíšova 14:27
5 Mojžíšova 14:28
5 Mojžíšova 14:29


5 Mojžíšova 1 / Rea 1
5 Mojžíšova 2 / Rea 2
5 Mojžíšova 3 / Rea 3
5 Mojžíšova 4 / Rea 4
5 Mojžíšova 5 / Rea 5
5 Mojžíšova 6 / Rea 6
5 Mojžíšova 7 / Rea 7
5 Mojžíšova 8 / Rea 8
5 Mojžíšova 9 / Rea 9
5 Mojžíšova 10 / Rea 10
5 Mojžíšova 11 / Rea 11
5 Mojžíšova 12 / Rea 12
5 Mojžíšova 13 / Rea 13
5 Mojžíšova 14 / Rea 14
5 Mojžíšova 15 / Rea 15
5 Mojžíšova 16 / Rea 16
5 Mojžíšova 17 / Rea 17
5 Mojžíšova 18 / Rea 18
5 Mojžíšova 19 / Rea 19
5 Mojžíšova 20 / Rea 20
5 Mojžíšova 21 / Rea 21
5 Mojžíšova 22 / Rea 22
5 Mojžíšova 23 / Rea 23
5 Mojžíšova 24 / Rea 24
5 Mojžíšova 25 / Rea 25
5 Mojžíšova 26 / Rea 26
5 Mojžíšova 27 / Rea 27
5 Mojžíšova 28 / Rea 28
5 Mojžíšova 29 / Rea 29
5 Mojžíšova 30 / Rea 30
5 Mojžíšova 31 / Rea 31
5 Mojžíšova 32 / Rea 32
5 Mojžíšova 33 / Rea 33
5 Mojžíšova 34 / Rea 34