A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

5 Mojžíšova 131
Je možné, že se mezi vámi vyskytne clovek, který se nazve prorokem a na základe snu bude predpovídat budoucnost, zázraky a neobvyklá znamení.
2
Když se pak nekterá z jeho predpovedí splní, bude se vás snažit zlákat k uctívání jiných bohu, které jste dosud neznali.
3
Vy se však za žádných okolností nedejte slovy tohoto samozvaného proroka a veštce zmást. Sám Hospodin, váš Buh, dovolí, aby na vás pricházely takové zkoušky. Tak vyjde najevo, zda ho skutecne z celého srdce i mysli milujete.
4
Jako svého Boha smíte následovat a ctít výhradne Hospodina. Dodržujte jeho prikázání, poslouchejte ho a primknete se k nemu.
5
Falešného proroka nebo vykladace snu musíte usmrtit, nebot vás vybízel ke vzpoure proti Hospodinu, vašemu jedinému Bohu, který vás vysvobodil z Egypta, kde jste žili jako otroci. Hospodin vám prikázal, jak máte jednat, a tento samozvanec se vás pokusil od Božích rad odvrátit. Proto se puvodce tohoto zla musíte zbavit.
6
6-7 Muže se ale také stát, že za vámi prijde váš bratr nebo dokonce vlastní syn, dcera, manželka ci nejbližší prítel a rekne: „Pojd, budeme spolecne uctívat jiné bohy.“ Bohy, které neznal nikdo z vašich predku - falešná božstva, kterým slouží ostatní blízké i vzdálené národy na celé zemi.
7
***
8
Ani tentokrát však neposlouchejte a nepodlehnete temto svodum.
9
Naopak žádného svudce nešetrete a bez milosti ho usmrtte.
10
Práve vy jako první hodíte kamenem a všichni ostatní se k vám pridají. Pripravíte viníka o život ukamenováním, nebot se vás pokoušel odvrátit od Hospodina, vašeho jediného pravého Boha, který vás vysvobodil z Egypta, kde jste sloužili jako otroci.
11
Smrt takového svudce bude pro všechny ostatní Izraelce výstrahou a nikdo jiný už se neopováží jednat jako on.
12
12-14 Jestliže se doslechnete, že v jednom z mest, která vám Buh sveril, se nekterí z Izraelcu odvrátili od Hospodina a svedli ostatní obyvatele mesta k uctívání jiných bohu, které jste dríve neznali, musíte celou záležitost dukladne proverit a prešetrit.
13
***
14
***
15
Pokud se celá vec ukáže jako pravdivá a potvrdí se, že mezi vámi došlo k takovému provinení, musíte všechny obyvatele i zvírata tohoto mesta až do posledního navždy vyhladit.
16
Veškerou korist pak shromáždíte uprostred na námestí a celé mesto vcetne koristi znicíte ohnem jako obeti, které pro mne spalujete na oltári. Takové mesto již navždy zustane v troskách a nikdy nebude obnoveno.
17
Neponecháte si žádnou korist, aby Hospodin odvrátil své rozhorcení.
18
Jen tehdy, uposlechnete-li všechna Boží narízení, která vám dnes dávám, a budete-li jednat v souladu s jeho vulí, vám Hospodin prokáže svou laskavost a slitování a rozmnoží váš národ, jak kdysi prísahal vašim predkum.5 Mojžíšova 13:1
5 Mojžíšova 13:2
5 Mojžíšova 13:3
5 Mojžíšova 13:4
5 Mojžíšova 13:5
5 Mojžíšova 13:6
5 Mojžíšova 13:7
5 Mojžíšova 13:8
5 Mojžíšova 13:9
5 Mojžíšova 13:10
5 Mojžíšova 13:11
5 Mojžíšova 13:12
5 Mojžíšova 13:13
5 Mojžíšova 13:14
5 Mojžíšova 13:15
5 Mojžíšova 13:16
5 Mojžíšova 13:17
5 Mojžíšova 13:18


5 Mojžíšova 1 / 5Moj 1
5 Mojžíšova 2 / 5Moj 2
5 Mojžíšova 3 / 5Moj 3
5 Mojžíšova 4 / 5Moj 4
5 Mojžíšova 5 / 5Moj 5
5 Mojžíšova 6 / 5Moj 6
5 Mojžíšova 7 / 5Moj 7
5 Mojžíšova 8 / 5Moj 8
5 Mojžíšova 9 / 5Moj 9
5 Mojžíšova 10 / 5Moj 10
5 Mojžíšova 11 / 5Moj 11
5 Mojžíšova 12 / 5Moj 12
5 Mojžíšova 13 / 5Moj 13
5 Mojžíšova 14 / 5Moj 14
5 Mojžíšova 15 / 5Moj 15
5 Mojžíšova 16 / 5Moj 16
5 Mojžíšova 17 / 5Moj 17
5 Mojžíšova 18 / 5Moj 18
5 Mojžíšova 19 / 5Moj 19
5 Mojžíšova 20 / 5Moj 20
5 Mojžíšova 21 / 5Moj 21
5 Mojžíšova 22 / 5Moj 22
5 Mojžíšova 23 / 5Moj 23
5 Mojžíšova 24 / 5Moj 24
5 Mojžíšova 25 / 5Moj 25
5 Mojžíšova 26 / 5Moj 26
5 Mojžíšova 27 / 5Moj 27
5 Mojžíšova 28 / 5Moj 28
5 Mojžíšova 29 / 5Moj 29
5 Mojžíšova 30 / 5Moj 30
5 Mojžíšova 31 / 5Moj 31
5 Mojžíšova 32 / 5Moj 32
5 Mojžíšova 33 / 5Moj 33
5 Mojžíšova 34 / 5Moj 34