A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Marek 131
Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Podívej, Mistře, z jakých mohutných kvádrů je chrám vystavěn. Není to krása?"
2
"Z téhle krásy," zachmuřil se Ježíš,"nezbude nic než rozvaliny. Vše bude rozbořeno."
3
Vyhledal tiché místo na svahu Olivové hory, odkud byl výhled na chrám. Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho ptali,
4
kdy ta pohroma nastane a jaké varování ji bude předcházet.
5
Ježíš začal hovořit: "Dejte si pozor, aby vás někdo neoklamal.
6
Mnozí přijdou a budou tvrdit, že oni spasí svět. A řadu lidí zmatou.
7
Na mnohých místech vzplanou války a nepokoje. Neděste se, to bude znamení konce, ale ještě ne konec světa.
8
Znepřátelí se národ s národem, stát se státem. Na různých místech budou zemětřesení, nastane hlad. Ale to bude jen počátek porodních bolestí nového věku.
9
Nedejte se překvapit. Budou vás vláčet před soudy, bičovat v synagogách, předvedou vás před vlády a krále, protože jste moji následovníci. A to bude vaše příležitost, abyste jim svědčili, že já jsem přišel zachránit svět.
10
Dříve, než nastane konec světa, musí se o mně dozvědět lidé všech národů.
11
Až vás budou vyslýchat, nestarejte se předem, jak budete odpovídat. Duch svatý vám dá pravá slova.
12
Bude to těžká doba; bratr vydá na smrt svého bratra, otec syna. Děti se postaví proti rodičům a zničí je.
13
A vy? Vás budou všichni nenávidět, protože jste mi oddáni. Ale kdo se mne přes všechno nezřekne, bude spasen.
14
To, co se odehraje zde v Jeruzalémě, bude obrazem událostí na konci světa. Až bude chrám znesvěcen, nečekejte na nic a utečte do hor.
15
Budete-li na schodišti, už se nevracejte do domu, abyste si něco vzali s sebou.
16
Budete-li pracovat na poli, nechoďte se domů převléknout.
17
Zle bude v těchto dnech těhotným ženám a kojícím matkám.
18
Proste Boha, abyste nemuseli utíkat v zimě.
19
Také na konci věků budou strašné doby, jaké tu od stvoření světa nebyly.
20
Kdyby Bůh ty dny nezkrátil, žádný člověk by nebyl zachráněn. Ale zkrátí je pro záchranu svých vyvolených.
21
A když vám někdo řekne: Hleďte, tenhle je spasitel nebo tamten - nevěřte!
22
Ukáže se mnoho falešných spasitelů a lživých proroků a budou dělat lecjaké zázraky ve snaze obelstít všechny, kteří patří Bohu - kdyby to bylo možné.
23
Předem vás varuji, dejte si na ně pozor.
24
Po těchto útrapách se slunce zatmí, měsíc přestane svítit,
25
hvězdy budou padat a zákony vesmíru budou otřeseny.
26
A pak uvidíte mne - skutečného Spasitele, jak přicházím v oblacích s mocí a slávou.
27
Vyšlu své posly, aby shromáždili moje vyvolené ze všech koutů světa.
28
Posuzujte znamení té doby, jako pozorujete ovocné stromy: Nejprve raší listí, pak stromy nasazují na květ a potom na ovoce; tehdy víte, že brzo přijde sklizeň.
29
Až se stanou ty věci, o kterých jsem hovořil, vězte, že konec je blízko, přede dveřmi.
30
Již vaše generace se přesvědčí o pravdivosti mých slov.
31
Nebe a země zaniknou, ale má slova nepozbudou platnosti.
32
Dnes nikdo, ani andělé, ani já, neznáme den a hodinu, kdy se to má stát; jen můj Otec to ví přesně.
33
A protože to ani vy nemůžete vědět, buďte bdělí. Čekejte na mne.
34
Můj příchod bude jako návrat muže, který odcestoval do ciziny. Svým zaměstnancům uložil práci, kterou mají zatím vykonávat, a vrátnému poručil, aby bděl.
35
Buďte ostražití! Vždyť nevíte, kdy se mám vrátit. Může to být večer, v noci, za svítání nebo i za bílého dne.
36
Nerad bych vás našel spící. Očekávejte můj návrat.Marek 13:1

Marek 13:2

Marek 13:3

Marek 13:4

Marek 13:5

Marek 13:6

Marek 13:7

Marek 13:8

Marek 13:9

Marek 13:10

Marek 13:11

Marek 13:12

Marek 13:13

Marek 13:14

Marek 13:15

Marek 13:16

Marek 13:17

Marek 13:18

Marek 13:19

Marek 13:20

Marek 13:21

Marek 13:22

Marek 13:23

Marek 13:24

Marek 13:25

Marek 13:26

Marek 13:27

Marek 13:28

Marek 13:29

Marek 13:30

Marek 13:31

Marek 13:32

Marek 13:33

Marek 13:34

Marek 13:35

Marek 13:36Marek 1 / Mar 1

Marek 2 / Mar 2

Marek 3 / Mar 3

Marek 4 / Mar 4

Marek 5 / Mar 5

Marek 6 / Mar 6

Marek 7 / Mar 7

Marek 8 / Mar 8

Marek 9 / Mar 9

Marek 10 / Mar 10

Marek 11 / Mar 11

Marek 12 / Mar 12

Marek 13 / Mar 13

Marek 14 / Mar 14

Marek 15 / Mar 15

Marek 16 / Mar 16