A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 4

1
Krátce nato Hospodin opět oslovil Mojžíše a Árona a nařídil jim:
2
2-3 "Sečtěte v lévijské rodové linii Kehatovců všechny muže ve věku od třiceti do padesáti let, kteří jsou způsobilí pracovat pro svatyni.
3
***
4
Kehatovci se budou starat o nejposvátnější předměty a zařízení celé svatyně.
5
Kdykoliv ale budete stěhovat tábor na jiné místo, musí nejprve Áron a jeho synové všechno ve svatyni řádně připravit. Svěsí oponu, která halí vchod do velesvatyně, a přikryjí s ní truhlu s deskami Zákona.
6
Tu pak ještě ovinou kůžemi z mořských zvířat, přehodí přes ni temně modrou látku a do kruhů po stranách truhly navléknout tyče pro přenášení.
7
7-8 Dále přetáhnou pruh modré látky přes stůl na předkladné chleby a položí na něj talíře, mísy, hrnce a také džbány pro tekuté oběti. Chléb, který bývá trvale na stolku, ponechají ležet na svém místě, všechno přikryjí rudým plátnem, ovinou kůžemi z mořských zvířat a nakonec do otvorů po stranách stolu navléknou tyče pro přenášení.
8
***
9
Do modré látky zabalí také svícen včetně kahánků, nůžek na zastřihování knotů, popelníků a džbánů se zásobním olejem.
10
Všechno pak navíc ovinou kůžemi mořských zvířat a položí na zvláštní nosítka.
11
Jako další zabalí do modré látky a kůží z mořských zvířat zlatý oltář k pálení kadidla a do kruhů po jeho stranách navléknou tyče pro přenášení.
12
Nakonec vezmou všechny ostatní předměty používané při bohoslužbě ve svatyni a zabalené do modrého plátna a kůží mořských zvířat je naloží na nosítka.
13
13-14 Potom odstraní popel z bronzového oltáře k pálení obětních zvířat, zahalí ho fialovým pruhem látky a na přikrytý oltář naskládají veškeré nástroje používané při obětních obřadech: pánve, vidlice, lopatky a kropenky. Nakonec všechno obalí kůžemi mořských zvířat a do kruhů po stranách oltáře navléknou tyče pro přenášení. Všechny tyto věci budou při stěhování tábora přenášet pouze Kehatovci.
14
***
15
Aby se však ničeho nedotkli a nezemřeli, smí se k nim přiblížit teprve tehdy, až Áron a jeho synové všechny svaté nástroje a předměty ze svatyně zahalí.
16
Za celou svatyni včetně jejího vybavení a posvátných předmětů bude zodpovídat Áronův syn Eleazar. Bude se starat o olej do svícnu, vonné kadidlo a posvátný olej pro obřadné vysvěcování a bude také dohlížet také na pravidelné předkládání obilných obětí."
17
Zatímco Mojžíš s Áronem naslouchali, Hospodin dodal:
18
18-20 "Žádný z Kehatovců nesmí ani na okamžik spatřit posvátné předměty ze svatyně, jinak zemře. Proto dbejte na to, aby se Kehatovci z nepozornosti neprovinili a celá jejich linie z rodu lévijců nevymřela. Áron a jeho synové vždy musí přijít ke svatyni s Kehatovci a každému z nich ukázat, co přesně má udělat."
19
***
20
***
21
Po těchto slovech Hospodin řekl:
22
"Nyní sečti také celou linii Geršónovců.
23
Zjisti, kolik je mezi nimi mužů od třiceti do padesáti let, kteří mohou pracovat pro svatyni.
24
24-27 Geršónovci budou při stěhování přenášet stanové dílce svatyně, horní plachtu z kůží mořských zvířat, závěs ze vchodu do svatyně, plátěnou zástěnu, která obklopuje nádvoří svatyně a obětní oltář, stanová lana a všechno ostatní, co k těmto věcem patří. Budou zodpovědní za všechno, co se s těmito věcmi bude dít.
25
***
26
***
27
***
28
Na plnění všech povinností Geršónovců v práci pro svatyni bude zvláště dohlížet Áronův syn Ítamar, avšak úkoly jim smí zadávat také Áron a kterýkoliv jiný z jeho synů.
29
29-30 Nakonec spočítejte všechny třicetileté až padesátileté muže schopné pracovat pro svatyni také v celé linii Meraríovců.
30
***
31
31-32 Ti budou mít při stěhování na starost nosnou konstrukci svatyně z trámů, desek kůlů a patek. Kromě toho budou nosit také kůly ze zástěny okolo nádvoří svatyně včetně patek, kolíků, lan a všech ostatních věcí, které k nim patří. Každý z Meraríovců dostane konkrétní úkol, za který bude zodpovídat.
32
***
33
Také na povinnosti Meraríovců bude dohlížet Áronův syn Ítamar."
34
34-48 Když Hospodin domluvil, Mojžíš s Áronem a ostatními představiteli Izraele uposlechli jeho nařízení a pustili se do sčítání vybraných mužů z lévijských rodových linií Kehatovců, Geršónovců a Meraríovců. Spočítali všechny muže ve věku třiceti až padesáti let, kteří byli způsobilí k práci pro svatyni. Z jednotlivých rodových linií lévijců se do práce pro svatyni zapojil následující počet mužů: Kehatovci
35
***
36
***
37
***
38
***
39
***
40
***
41
***
42
***
43
***
44
***
45
***
46
***
47
***
48
***
49
Takto tenkrát Mojžíš na Hospodinův příkaz spočítal vybrané lévijce a každému z nich řekl, co má dělat a za co je zodpovědný.
4 Mojžíšova 4:1
4 Mojžíšova 4:2
4 Mojžíšova 4:3
4 Mojžíšova 4:4
4 Mojžíšova 4:5
4 Mojžíšova 4:6
4 Mojžíšova 4:7
4 Mojžíšova 4:8
4 Mojžíšova 4:9
4 Mojžíšova 4:10
4 Mojžíšova 4:11
4 Mojžíšova 4:12
4 Mojžíšova 4:13
4 Mojžíšova 4:14
4 Mojžíšova 4:15
4 Mojžíšova 4:16
4 Mojžíšova 4:17
4 Mojžíšova 4:18
4 Mojžíšova 4:19
4 Mojžíšova 4:20
4 Mojžíšova 4:21
4 Mojžíšova 4:22
4 Mojžíšova 4:23
4 Mojžíšova 4:24
4 Mojžíšova 4:25
4 Mojžíšova 4:26
4 Mojžíšova 4:27
4 Mojžíšova 4:28
4 Mojžíšova 4:29
4 Mojžíšova 4:30
4 Mojžíšova 4:31
4 Mojžíšova 4:32
4 Mojžíšova 4:33
4 Mojžíšova 4:34
4 Mojžíšova 4:35
4 Mojžíšova 4:36
4 Mojžíšova 4:37
4 Mojžíšova 4:38
4 Mojžíšova 4:39
4 Mojžíšova 4:40
4 Mojžíšova 4:41
4 Mojžíšova 4:42
4 Mojžíšova 4:43
4 Mojžíšova 4:44
4 Mojžíšova 4:45
4 Mojžíšova 4:46
4 Mojžíšova 4:47
4 Mojžíšova 4:48
4 Mojžíšova 4:49
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36