Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 36
1
1-2 Jednoho dne přišli za Mojžíšem a představiteli jednotlivých izraelských rodů zástupci linie Makírova syna Gileáda z rodu Manasesovců (potomků praotce Josefa) a prohlásili: "Když ti, pane, Hospodin přikázal, abys s jeho pomocí losováním rozdělil tuto zemi mezi izraelské kmeny, také ti oznámil, abys podíl našeho zesnulého příbuzného Selofchada svěřil jeho dcerám.
2
***
3
Jestliže se ale jeho dcery vdají za muže z jiného izraelského rodu, jejich dědictví připadne jejich manželům a náš rodový podíl, který nám právem náleží, se zmenší.
4
Svůj podíl nedostaneme zpět dokonce ani ve výročním roce, kdy se veškerý majetek navrací původním majitelům. Zůstane ve vlastnictví rodu, do kterého se dcery provdaly, a náš rod přijde zkrátka."
5
Mojžíš se tedy poradil s Hospodinem a na jeho příkaz oznámil Izraelcům: "Potomci praotce Josefa mají pravdu.
6
6-7 Hospodin proto rozhodl, že Selofchadovy dcery se smí vdát pouze za muže z rodu svého otce. Svůj podíl získal každý z izraelských rodů natrvalo a nesmí žádnou jeho část převádět do vlastnictví jiného rodu.
7
***
8
Pokud v kterémkoliv rodu získá dědictví po předcích dcera, smí si vzít muže jen ze svého rodu aby její podíl zůstal součástí rodového vlastnictví, které obdrželi její předkové.
9
Každý rod si tak trvale ponechá, co získal, a nebude převádět jakoukoliv část svého podílu do vlastnictví jiného rodu."
10
10-11 Všechny Selofchadovy dcery - Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Nóa - tedy udělaly, co jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil, a vdaly se za své bratrance z otcovy strany.
11
***
12
Splnily tak podmínku, aby jejich manželé byli z rodu Josefova syna Manasesa, a Selofchadův podíl tak zůstal ve vlastnictví rodu jeho předků.
13
Všechna tato pravidla a přikázání svěřil Hospodin prostřednictvím Mojžíše Izraelcům v době, kdy sídlili v rovinaté oblasti Moábu podél řeky Jordánu naproti Jerichu.
4 Mojžíšova 36:1
4 Mojžíšova 36:2
4 Mojžíšova 36:3
4 Mojžíšova 36:4
4 Mojžíšova 36:5
4 Mojžíšova 36:6
4 Mojžíšova 36:7
4 Mojžíšova 36:8
4 Mojžíšova 36:9
4 Mojžíšova 36:10
4 Mojžíšova 36:11
4 Mojžíšova 36:12
4 Mojžíšova 36:13
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36