Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 30
1
Jednoho dne si Mojžíš na Hospodinův pokyn svolal představitele izraelských rodu a oznámil jim:
2
"Každý muž, který něco slíbí Hospodinu nebo se jinak zaváže přísahou, musí své slovo dodržet a splnit vše co slíbil.
3
Pokud takovou přísahu složí dívka, která dosud žije v domě svých rodičů, rozhodne o platnosti tohoto závazku její otec.
4
Pokud proti přísaze v den, kdy ji vyslechl, nic nenamítne, dívka musí všechny sliby splnit.
5
Jestliže ale její přísahu ihned poté, co ji uslyší, zamítne, nebude nadále platit žádný ze závazků, které na sebe jeho dcera právě vzala. V takovém případě jí Hospodin odpustí, neboť platnost slibu zrušil její vlastní otec.
6
Pokud se dívka, která vědomě nebo z lehkomyslnosti něco slíbila, vdá, o platnosti jejího závazku smí rozhodnout její manžel.
7
Pokud v den, kdy se o její přísaze dozví, nic nenamítne, všechno, co slíbila, zůstává i nadále závazné.
8
Jestliže se ale její manžel v okamžiku, kdy o slibu uslyší, postaví proti, žena bude svého závazku zproštěna a Hospodin jí odpustí.
9
Sliby a přísahy vdov a rozvedených žen jsou pro ty, kdo je vyslovily, vždy závazné.
10
Pokud ale nějaký slib složí vdaná žena, smí o jeho platnosti rozhodnout její manžel.
11
Pokud proti její přísaze v den, kdy se o ní dozví, nic nenamítne a nebude své ženě bránit, potom všechny závazky, které na sebe žena vzala, zůstávají i nadále v platnosti.
12
Jestliže ale manžel uslyší, co jeho žena slíbila, a prohlásí její závazky za neplatné, nic z toho, co žena odpřísáhla, pro ni nebude nadále platit. Také v tomto případě Hospodin ženě odpustí, neboť přísahu zrušil její manžel.
13
Manžel má tedy právo potvrdit nebo zrušit platnost jakéhokoliv slibu nebo přísahy, kterou složí jeho žena.
14
Pokud se v den, kdy se o závazku dozví, nevyjádří proti, žena musí daným slibům dostát. Manželovo mlčení v tomto případě znamená souhlas.
15
Kdyby si to ale rozmyslel a zrušil platnost manželčiny přísahy později, on sám ponese zodpovědnost za její provinění."
16
Tak Mojžíš zaznamenal Hospodinova pravidla pro vzájemné vztahy mezi manžely a mezi otcem a dcerou, která dosud žije v domě svých rodičů.
4 Mojžíšova 30:1
4 Mojžíšova 30:2
4 Mojžíšova 30:3
4 Mojžíšova 30:4
4 Mojžíšova 30:5
4 Mojžíšova 30:6
4 Mojžíšova 30:7
4 Mojžíšova 30:8
4 Mojžíšova 30:9
4 Mojžíšova 30:10
4 Mojžíšova 30:11
4 Mojžíšova 30:12
4 Mojžíšova 30:13
4 Mojžíšova 30:14
4 Mojžíšova 30:15
4 Mojžíšova 30:16
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36