Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 29
1
První den sedmého měsíce budete slavit svátek troubení. Proto nepracujte a uspořádejte bohoslužebné shromáždění.
2
Předložíte mi ke spálení na oltáři jednoho býčka, jednoho berana a sedm jednoletých beránků. Žádné z obětních zvířat nesmí mít jakoukoliv tělesnou vadu.
3
3-4 K obětovaným zvířatům přidejte náležitou obilnou oběť z jemně mleté mouky s olivovým olejem. K býčkovi připravte obilnou oběť ze šesti litrů mouky, k beranovi ze čtyř litrů a ke každému ze sedmi beránků ze dvou litrů mouky.
4
***
5
Na závěr obřadu ještě přidejte jednoho kozla jako oběť za provinění.
6
To vše mi přineste navíc k pravidelné každodenní a měsíční oběti a příslušným obilným obětem. Když všechno připravíte, jak jsem vám řekl, ochotně a rád vaše oběti přijmu.
7
Desátý den téhož měsíce oslavíte den smíření. Budete držet půst a s lítostí vyznávat své viny. Uspořádáte bohoslužebné shromáždění a nikdo z vás nebude pracovat.
8
V ohni na oltáři mi obětujte jednoho mladého býčka, jednoho berana a sedm jednoletých beránků bez jakékoliv tělesné vady.
9
9-10 K obětovaným zvířatům přidejte náležitou obilnou oběť z jemně mleté mouky s olivovým olejem. K býčkovi připravte obilnou oběť ze šesti litrů mouky, k beranovi ze čtyř litrů a ke každému ze sedmi beránků ze dvou litrů mouky.
10
***
11
Na závěr obřadu ještě přidejte jednoho kozla jako oběť za provinění. Kromě toho však jako obvykle spálíte každodenní obětní dar s obilnou a tekutou obětí a předložíte mi oběť za provinění předepsanou pro den smíření.
12
Také patnáctý den sedmého měsíce zanecháte veškeré práce a uspořádáte slavnostní bohoslužbu na zahájení sedmidenního svátku, kdy celý národ sídlí ve stanech a provizorních chýších.
13
Tento první den slavnosti pro mne spalte na oltáři třináct býčků, dva berany a čtrnáct jednoletých beránků a dohlédněte na to, aby všechna zvířata byla zdravá.
14
14-15 Ke každému z třinácti býčků připravte obilnou oběť z šesti litrů jemně mleté mouky s olivovým olejem. Podobně k oběma beranům připravte obilnou oběť ze čtyř litrů mouky a na každého ze čtrnácti beránků ze dvou litrů jemně mleté mouky.
15
***
16
Kromě pravidelné každodenního obětního daru s příslušnou obilnou a tekutou obětí navíc obětujte jednoho kozla jako oběť za provinění.
17
17-34 Během následujících šesti dní slavnosti postupně obětujte vždy o jednoho býčka méně než předchozí den - tedy druhý den dvanáct, třetí den jedenáct, čtvrtý den deset, pátý den devět, šestý den osm a konečně sedmý den sedm mladých býčků. Společně s nimi pravidelně porazte dva berany a čtrnáct jednoletých beránků a dbejte při tom na to, aby žádné ze zvířat nemělo jakoukoliv tělesnou vadu. Ke všem býčkům, beranům i beránkům pak přidávejte stanovené obilné a tekuté oběti v odpovídajícím množství a kromě pravidelného každodenního obětního daru s obilnou a tekutou obětí vždy obětujte navíc ještě jednoho kozla jako oběť za provinění.
18
***
19
***
20
***
21
***
22
***
23
***
24
***
25
***
26
***
27
***
28
***
29
***
30
***
31
***
32
***
33
***
34
***
35
Osmý den uspořádáte závěrečné bohoslužebné shromáždění a opět nebudete dělat žádnou běžnou práci.
36
Také tento den pro mne připravíte jako oběť určenou ke spálení na oltáři jednoho býčka, jednoho berana a sedm beránků. Všechna zvířata musí být dokonale zdravá.
37
37-38 K býčkovi, beranovi i beránkům připravte obilnou a tekutou oběť ve stanoveném množství a kromě pravidelného každodenního obětního daru s příslušnou obilnou a tekutou obětí mi navíc obětujte ještě jednoho kozla jako oběť za provinění.
38
***
39
To jsou oběti a dary, které mi povinně budete přinášet během ustanovených slavností a svátků vedle všech ostatních svých obětí určených ke spálení na oltáři, obilných a tekutých obětí a obětních darů na výraz přátelství a vděčnosti."
40
Když Hospodin domluvil, Mojžíš seznámil všechny Izraelce s jeho nařízením.
4 Mojžíšova 29:1
4 Mojžíšova 29:2
4 Mojžíšova 29:3
4 Mojžíšova 29:4
4 Mojžíšova 29:5
4 Mojžíšova 29:6
4 Mojžíšova 29:7
4 Mojžíšova 29:8
4 Mojžíšova 29:9
4 Mojžíšova 29:10
4 Mojžíšova 29:11
4 Mojžíšova 29:12
4 Mojžíšova 29:13
4 Mojžíšova 29:14
4 Mojžíšova 29:15
4 Mojžíšova 29:16
4 Mojžíšova 29:17
4 Mojžíšova 29:18
4 Mojžíšova 29:19
4 Mojžíšova 29:20
4 Mojžíšova 29:21
4 Mojžíšova 29:22
4 Mojžíšova 29:23
4 Mojžíšova 29:24
4 Mojžíšova 29:25
4 Mojžíšova 29:26
4 Mojžíšova 29:27
4 Mojžíšova 29:28
4 Mojžíšova 29:29
4 Mojžíšova 29:30
4 Mojžíšova 29:31
4 Mojžíšova 29:32
4 Mojžíšova 29:33
4 Mojžíšova 29:34
4 Mojžíšova 29:35
4 Mojžíšova 29:36
4 Mojžíšova 29:37
4 Mojžíšova 29:38
4 Mojžíšova 29:39
4 Mojžíšova 29:40
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36