A A A A A
Facebook Instagram Twitter
English Bible

4 Mojžíšova 281
Господ говори още на Моисея, казвайки:
2
Заповядай на израилтяните, като им кажеш: Внимавайте да Ми принасяте на определеното им време Моите приноси, хляба Ми за благоуханна чрез огън жертва на Мене.
3
И кажи им: Ето приносът чрез огън, който ще принасяте Господу: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за всегдашно всеизгаряне.
4
Едното агне да принасяш заран, а другото агне да принасяш вечер;
5
а за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток дървено масло.
6
Това е всегдашно всеизгаряне, определено на Синайската планина, за благоуханна жертва чрез огън Господу.
7
И възлиянието му да бъде четвърт ин за едното агне; в светилището да възливаш силно питие за възлияние Господу.
8
А другото агне да принасяш привечер; както утринния хлебен принос, и както възлиянието му, така да го принасяш за благоуханна жертва чрез огън Господу.
9
А в съботен ден [да принасяте] две едногодишни агнета, без недостатък, и две десети [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос с възлиянието му.
10
Това е всеизгарянето за всяка събота, освен всегдашното всеизгаряне с възлиянието му.
11
В новолунията си да принасяте за всеизгаряне Господу два юнеца, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;
12
и за всеки юнец три десети [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; и за единия овен две десети [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
13
и за всяко агне по една десета [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос. Това е всеизгаряне, за благоуханна жертва чрез огън Господу.
14
А възлиянието им да бъде вино, половин ин за юнеца, една трета от ин за овена и четвърт ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец през месеците на годината.
15
И освен всегдашното всеизгаряне да се принася Господу един козел в принос за грях, с възлиянието му.
16
На четиринадесетия ден от първия месец е Господната Пасха.
17
А на петнадесетия ден от тоя месец е празник; седем дена да се яде безквасен хляб.
18
На първия ден да има свето събрание, и да не работите никаква слугинска работа;
19
а да принесете жертва чрез огън, за всеизгаряне Господу: два юнеца, един овен и седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък.
20
А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с дървено масло; три десети [от ефа] да принесете за юнеца; две десети за овена;
21
и по една десета [от ефа] да принесеш за всяко от седемте агнета;
22
и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас.
23
Тия да принесете в прибавка на утринното всеизгаряне, което е всегдашно всеизгаряне.
24
Така да принасяте храната всеки ден през седемте дена за благоуханна жертва чрез огън Господу: това да се принася с възлиянието му, в прибавка на всегдашното всеизгаряне.
25
А на седмия ден да имате свето събрание и да не работите никаква слугинска работа.
26
Също и в деня на първите плодове, когато принесете нов хлебен принос Господу през[ празника] ви [на] седмиците, да имате свето събрание, и да не работите никаква слугинска работа.
27
И за благоухание Господу да принесете във всеизгаряне два юнеца, един овен и седем едногодишни агнета.
28
А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети [от ефа] за всеки юнец, две десети за единия овен,
29
и по една десета за всяко от седемте агнета;
30
и един козел, за да се извърши умилостивение за вас.
31
Тия да принесете (без недостатък да бъдат) с възлиянието им, в прибавка на всегдашното всеизгаряне с хлебния му принос.4 Mojžíšova 28:1

4 Mojžíšova 28:2

4 Mojžíšova 28:3

4 Mojžíšova 28:4

4 Mojžíšova 28:5

4 Mojžíšova 28:6

4 Mojžíšova 28:7

4 Mojžíšova 28:8

4 Mojžíšova 28:9

4 Mojžíšova 28:10

4 Mojžíšova 28:11

4 Mojžíšova 28:12

4 Mojžíšova 28:13

4 Mojžíšova 28:14

4 Mojžíšova 28:15

4 Mojžíšova 28:16

4 Mojžíšova 28:17

4 Mojžíšova 28:18

4 Mojžíšova 28:19

4 Mojžíšova 28:20

4 Mojžíšova 28:21

4 Mojžíšova 28:22

4 Mojžíšova 28:23

4 Mojžíšova 28:24

4 Mojžíšova 28:25

4 Mojžíšova 28:26

4 Mojžíšova 28:27

4 Mojžíšova 28:28

4 Mojžíšova 28:29

4 Mojžíšova 28:30

4 Mojžíšova 28:314 Mojžíšova 1 / 4Moj 1

4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2

4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3

4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4

4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5

4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6

4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7

4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8

4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9

4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10

4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11

4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12

4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13

4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14

4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15

4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16

4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17

4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18

4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19

4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20

4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21

4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22

4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23

4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24

4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25

4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26

4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27

4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28

4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29

4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30

4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31

4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32

4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33

4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34

4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35

4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36