A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 281
1-2 Jindy Hospodin nařídil Mojžíšovi, aby Izraelcům zopakoval: "Nezapomínejte mi ve stanovenou dobu přinášet své oběti a dary a předkládejte mi je na oltářní oheň tak, abych je mohl ochotně a rád přijmout.
2
***
3
Každý den mi jako svému Hospodinu obětujte dva jednoleté beránky bez jakékoliv tělesné vady.
4
4-8 Jednoho mi předložíte ráno a druhého stejným způsobem vždy večer. Ke každému z nich navíc přidáte obilnou oběť ze dvou litrů jemně mleté mouky a jednoho litru vylisovaného olivového oleje. Nakonec mi ještě ve svatyni předložíte jeden litr vína jako tekutou oběť. Tyto oběti jsem ustanovil už na hoře Sínaji. Budete-li mi je pravidelně takto přinášet ke spálení na oltáři, ochotně a rád je od vás přijmu.
5
***
6
***
7
***
8
***
9
9-10 V sobotu mi však kromě pravidelné ranní a večerní oběti předložte ještě další dva jednoleté beránky a s nimi dvojnásobnou tekutou oběť a obilnou oběť ze čtyř litrů jemně mleté mouky a olivového oleje.
10
***
11
Na začátku každého měsíce mi jako oběť určenou ke spálení na oltáři přineste dva mladé býčky, jednoho berana a sedm jednoletých beránků. Všechna zvířata musí být samozřejmě zcela zdravá.
12
12-13 Ke každému z býků přidejte obilnou oběť ze šesti litrů jemně mleté mouky a olivového oleje. K oběti berana stačí k oleji na přípravu obilné oběti přidat jen čtyři litry mouky a k obětem beránků pouze dva litry jemně mleté mouky. Když všechny tyto oběti spálíte tak, jak jsem vám řekl, ochotně a rád je od vás přijmu.
13
***
14
K obětovanému býčkovi nakonec přidejte dva litry vína, k beranovi jeden a půl litru vína a k beránkům jeden litr vína jako tekutou oběť.
15
Tyto oběti určené ke spálení na oltáři mi přinášejte po celý rok vždy první den v měsíci a přidejte k nim ještě jednoho kozla jako oběť za provinění.
16
Čtrnáctý den v prvním měsíci si připomenete výročí velké noci, kdy jsem váš národ vysvobodil z Egypta.
17
Den nato, patnáctého v měsíci, začne svátek, při kterém budete celý týden jíst pouze nekynutý chléb.
18
První den oslav nebudete pracovat a uspořádáte slavnostní bohoslužebné shromáždění.
19
Při této příležitosti mi jako svému Hospodinu předložíte na oltář dva mladé býčky, jednoho berana a sedm jednoletých beránků. Všechny tyto oběti určené ke spálení na oltáři musí být zcela zdravé.
20
20-21 Ke každému z obětních zvířat navíc přidáte obilnou oběť z jemně mleté mouky s olivovým olejem. K býčkům vezměte na přípravu obilné oběti šest litrů mouky, k beranovi čtyři litry a ke každému z beránků dva litry mouky.
21
***
22
22-24 Vedle pravidelných každodenních obětí mi všechny tyto obětní dary přinášejte po celých sedm dní oslav a přidávejte k nim navíc vždy jednoho kozla jako oběť za svá provinění, abych vám odpustil. Když všechno připravíte, jak jsem vám přikázal, ochotně a rád vaše oběti přijmu.
23
***
24
***
25
Poslední sedmý den pak uspořádejte bohoslužebné shromáždění a nevěnujte se žádné práci.
26
Stejně tak nebudete pracovat ani v den, kdy mi jako svému Hospodinu předložíte obilnou oběť z první sklizně nového obilí na zahájení oslav sedmitýdenního svátku žní.
27
Jako oběť určenou ke spálení na oltáři mi přivedete dva býčky, jednoho berana a sedm jednoletých beránků.
28
28-29 Ke každému z obětních zvířat přidáte příslušnou obilnou oběť. K býčkům ji připravíte z šesti litrů jemně mleté mouky s olejem, k beranovi ze čtyř litrů a k beránkům ze dvou litrů mouky s olivovým olejem.
29
***
30
Navíc mi ještě obětujete jednoho kozla, abych vám odpustil vaše provinění. Všechna zvířata musí být samozřejmě zcela zdravá.
31
Kromě pravidelných každodenních obětí určených ke spálení na oltáři s příslušnou obilnou obětí navíc všechny sváteční oběti doplníte vínem pro tekutou oběť.4 Mojžíšova 28:1

4 Mojžíšova 28:2

4 Mojžíšova 28:3

4 Mojžíšova 28:4

4 Mojžíšova 28:5

4 Mojžíšova 28:6

4 Mojžíšova 28:7

4 Mojžíšova 28:8

4 Mojžíšova 28:9

4 Mojžíšova 28:10

4 Mojžíšova 28:11

4 Mojžíšova 28:12

4 Mojžíšova 28:13

4 Mojžíšova 28:14

4 Mojžíšova 28:15

4 Mojžíšova 28:16

4 Mojžíšova 28:17

4 Mojžíšova 28:18

4 Mojžíšova 28:19

4 Mojžíšova 28:20

4 Mojžíšova 28:21

4 Mojžíšova 28:22

4 Mojžíšova 28:23

4 Mojžíšova 28:24

4 Mojžíšova 28:25

4 Mojžíšova 28:26

4 Mojžíšova 28:27

4 Mojžíšova 28:28

4 Mojžíšova 28:29

4 Mojžíšova 28:30

4 Mojžíšova 28:314 Mojžíšova 1 / 4Moj 1

4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2

4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3

4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4

4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5

4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6

4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7

4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8

4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9

4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10

4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11

4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12

4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13

4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14

4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15

4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16

4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17

4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18

4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19

4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20

4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21

4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22

4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23

4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24

4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25

4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26

4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27

4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28

4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29

4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30

4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31

4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32

4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33

4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34

4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35

4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36