A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 241
1-3 Bileámovi bylo nad slunce jasné, že Hospodin bude opět chtít, aby Izraelcům požehnal. Proto se ani nesnažil o nějaká kouzla a zaklínadla jako předtím a rovnou se obrátil směrem k poušti, kde vedle sebe tábořily všechny izraelské rody. V tu chvíli Bileáma ovládl Boží Duch a jeho ústy zvolal: "Slyšte slova Beórova syna, proroka Bileáma, která mu zjevil a vyložil všemocný Bůh.
2
***
3
***
4
Oznámí, co sám spatřil, neboť prorok, k němuž promlouvá Hospodin, má vždy oči otevřené.
5
Jak nádherné jsou zástupy stanů Izraele.
6
Vinou se jako zelená údolí či jako zahrady podél řeky. Izraelci připomínají ušlechtilé stromy vysazené Hospodinem, rozložité cedry poblíž vody.
7
Vždy budou mít dostatek vláhy, aby mohli růst a sílit. Jejich království nabude slávy a králi Izraelců se nevyrovná ani panovník Agag.
8
Sám Bůh je vysvobodil z Egypta a dal jim sílu nezkrotného býka. Drtí a lámou kosti svých protivníků a svými zbraněmi je připravují o život.
9
I když odpočívají, jsou jako spící lev. Kdo by se opovážil je probudit? Každý, kdo přeje Izraeli blaho, bude sám požehnán a všichni, kdo ho proklínají, dojdou zatracení."
10
Tentokrát se král Balák na Bileáma skutečně rozhněval, zalomil rukama a zvolal: "Pozval jsem tě, abys přivolal na mé nepřátele pohromu, a ty jim už potřetí předpovídáš jen to nejlepší.
11
Kliď se mi z očí a vrať se, odkud jsi přišel! Slíbil jsem ti hojnou odměnu, ale nedostaneš nic a poděkuj za to Hospodinu."
12
Bileám se však ohradil: "Jen si vzpomeň, co jsem říkal už tvým poslům, které jsi za mnou vypravil:
13
I kdyby mi Balák dal svůj palác a všechno své stříbro a zlato, nemohu se ani v nejmenším protivit nařízení Hospodina, svého Boha, a dělat si, co se mi zachce. Řeknu jen to, co mi sám nařídí.
14
Vrátím se tedy do své vlasti, ale dříve ti oznámím, co jednoho dne udělají Izraelci s tvým národem."
15
Vzápětí Bileám pronesl tuto věštbu: "Slyšte slova Beórova syna, proroka Bileáma, která mu zjevil a vyložil všemocný Bůh.
16
Oznámí, co sám spatřil, neboť prorok, k němuž promlouvá Hospodin, má vždy oči otevřené.
17
17-18 Vidím v daleké budoucnosti panovníka, jenž vzejde v Izraeli jako hvězda na obloze. Rozdrtí Moábce i všechny Šétovce a neohrožení porazí také Edóm a Seír i všechny ostatní protivníky Izraele.
18
***
19
Panovník Izraele se ujme vlády a vyhladí všechny nepřátele, až do posledního."
20
Nato Bileám obdržel vidění o osudu Amálekovců a řekl: "Národu Amálekovců se nikdo nevyrovnal, ale jednoho dne navždy zaniknou."
21
V dalším vidění spatřil Bileám budoucnost Kénijců a prohlásil: "Ačkoliv Kénijci sídlí vysoko ve skalách a domnívají se, že jsou v bezpečí,
22
Ašúrovci jejich zemi zničí a odvlečou obyvatele do zajetí."
23
Nakonec Bileám dodal: "Kdo přežije, až Hospodin zakročí?
24
Válečníci, jež přivezou lodě od kyperských břehů, rozpráší i Ašúrovce a Eberovce, ale nakonec také oni sami zahynou."
25
Když Bileám domluvil, opustil krále Baláka a oba zamířili k domovu.4 Mojžíšova 24:1

4 Mojžíšova 24:2

4 Mojžíšova 24:3

4 Mojžíšova 24:4

4 Mojžíšova 24:5

4 Mojžíšova 24:6

4 Mojžíšova 24:7

4 Mojžíšova 24:8

4 Mojžíšova 24:9

4 Mojžíšova 24:10

4 Mojžíšova 24:11

4 Mojžíšova 24:12

4 Mojžíšova 24:13

4 Mojžíšova 24:14

4 Mojžíšova 24:15

4 Mojžíšova 24:16

4 Mojžíšova 24:17

4 Mojžíšova 24:18

4 Mojžíšova 24:19

4 Mojžíšova 24:20

4 Mojžíšova 24:21

4 Mojžíšova 24:22

4 Mojžíšova 24:23

4 Mojžíšova 24:24

4 Mojžíšova 24:254 Mojžíšova 1 / 4Moj 1

4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2

4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3

4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4

4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5

4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6

4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7

4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8

4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9

4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10

4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11

4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12

4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13

4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14

4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15

4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16

4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17

4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18

4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19

4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20

4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21

4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22

4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23

4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24

4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25

4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26

4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27

4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28

4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29

4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30

4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31

4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32

4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33

4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34

4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35

4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36