A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 241
1-3 Bileámovi bylo nad slunce jasné, že Hospodin bude opět chtít, aby Izraelcům požehnal. Proto se ani nesnažil o nějaká kouzla a zaklínadla jako předtím a rovnou se obrátil směrem k poušti, kde vedle sebe tábořily všechny izraelské rody. V tu chvíli Bileáma ovládl Boží Duch a jeho ústy zvolal: "Slyšte slova Beórova syna, proroka Bileáma, která mu zjevil a vyložil všemocný Bůh.
2
***
3
***
4
Oznámí, co sám spatřil, neboť prorok, k němuž promlouvá Hospodin, má vždy oči otevřené.
5
Jak nádherné jsou zástupy stanů Izraele.
6
Vinou se jako zelená údolí či jako zahrady podél řeky. Izraelci připomínají ušlechtilé stromy vysazené Hospodinem, rozložité cedry poblíž vody.
7
Vždy budou mít dostatek vláhy, aby mohli růst a sílit. Jejich království nabude slávy a králi Izraelců se nevyrovná ani panovník Agag.
8
Sám Bůh je vysvobodil z Egypta a dal jim sílu nezkrotného býka. Drtí a lámou kosti svých protivníků a svými zbraněmi je připravují o život.
9
I když odpočívají, jsou jako spící lev. Kdo by se opovážil je probudit? Každý, kdo přeje Izraeli blaho, bude sám požehnán a všichni, kdo ho proklínají, dojdou zatracení."
10
Tentokrát se král Balák na Bileáma skutečně rozhněval, zalomil rukama a zvolal: "Pozval jsem tě, abys přivolal na mé nepřátele pohromu, a ty jim už potřetí předpovídáš jen to nejlepší.
11
Kliď se mi z očí a vrať se, odkud jsi přišel! Slíbil jsem ti hojnou odměnu, ale nedostaneš nic a poděkuj za to Hospodinu."
12
Bileám se však ohradil: "Jen si vzpomeň, co jsem říkal už tvým poslům, které jsi za mnou vypravil:
13
I kdyby mi Balák dal svůj palác a všechno své stříbro a zlato, nemohu se ani v nejmenším protivit nařízení Hospodina, svého Boha, a dělat si, co se mi zachce. Řeknu jen to, co mi sám nařídí.
14
Vrátím se tedy do své vlasti, ale dříve ti oznámím, co jednoho dne udělají Izraelci s tvým národem."
15
Vzápětí Bileám pronesl tuto věštbu: "Slyšte slova Beórova syna, proroka Bileáma, která mu zjevil a vyložil všemocný Bůh.
16
Oznámí, co sám spatřil, neboť prorok, k němuž promlouvá Hospodin, má vždy oči otevřené.
17
17-18 Vidím v daleké budoucnosti panovníka, jenž vzejde v Izraeli jako hvězda na obloze. Rozdrtí Moábce i všechny Šétovce a neohrožení porazí také Edóm a Seír i všechny ostatní protivníky Izraele.
18
***
19
Panovník Izraele se ujme vlády a vyhladí všechny nepřátele, až do posledního."
20
Nato Bileám obdržel vidění o osudu Amálekovců a řekl: "Národu Amálekovců se nikdo nevyrovnal, ale jednoho dne navždy zaniknou."
21
V dalším vidění spatřil Bileám budoucnost Kénijců a prohlásil: "Ačkoliv Kénijci sídlí vysoko ve skalách a domnívají se, že jsou v bezpečí,
22
Ašúrovci jejich zemi zničí a odvlečou obyvatele do zajetí."
23
Nakonec Bileám dodal: "Kdo přežije, až Hospodin zakročí?
24
Válečníci, jež přivezou lodě od kyperských břehů, rozpráší i Ašúrovce a Eberovce, ale nakonec také oni sami zahynou."
25
Když Bileám domluvil, opustil krále Baláka a oba zamířili k domovu.4 Mojžíšova 24:1
4 Mojžíšova 24:2
4 Mojžíšova 24:3
4 Mojžíšova 24:4
4 Mojžíšova 24:5
4 Mojžíšova 24:6
4 Mojžíšova 24:7
4 Mojžíšova 24:8
4 Mojžíšova 24:9
4 Mojžíšova 24:10
4 Mojžíšova 24:11
4 Mojžíšova 24:12
4 Mojžíšova 24:13
4 Mojžíšova 24:14
4 Mojžíšova 24:15
4 Mojžíšova 24:16
4 Mojžíšova 24:17
4 Mojžíšova 24:18
4 Mojžíšova 24:19
4 Mojžíšova 24:20
4 Mojžíšova 24:21
4 Mojžíšova 24:22
4 Mojžíšova 24:23
4 Mojžíšova 24:24
4 Mojžíšova 24:25


4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36