Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 2
1
Dále Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl:
2
"Kdykoliv budete zakládat tábor, umístíte svatyni doprostřed a v určité vzdálenosti kolem ní vymezíte a označíte prostor pro každý z izraelských rodů. Všichni tak budou sídlit podle své příslušnosti pod vlajkou vlastního rodu.
3
3-31 Jednotlivé rody se pod vedením svých představitelů rozmístí v okolí svatyně podle následujícího uspořádání: Na východě budou tábořit: Rod: Judejci, Vůdce: Amínadabův syn Nachšón, Počet: 74 600; Rod: Isacharovci, Vůdce: Súarův syn Netaneel, Počet: 54 400; Rod: Zabulónovci, Vůdce: Chelónův syn Elíab, Počet: 57 400; Celkem 186 400. Na jihu se usadí: Rod: Rúbenovci, Vůdce: Šedeúrův syn Elísúr, Počet: 46 500; Rod: Šimeónovci, Vůdce: Suríšadajův syn Šelumíel, Počet: 59 300; Rod: Gádovci, Vůdce: Reúelův syn Eljásaf, Počet: 45 650; Celkem 151 450. Západně od svatyně budou sídlit: Rod: Efrajimovci, Vůdce: Amíhudův syn Elíšama, Počet: 40 500; Rod: Manasesovci, Vůdce: Pedásurův syn Gamlíel, Počet: 32 200; Rod: Benjamínovci, Vůdce: Gideóního syn Abídan, Počet: 35 400; Celkem 108 100. A konečně severní stranu obsadí: Rod: Danovci, Vůdce: Amíšadajův syn Achíezer, Počet: 62 700; Rod: Ašerovci, Vůdce: Okranův syn Pagíel, Počet: 41 500; Rod: Neftalíovci, Vůdce: Énanův syn Achíra, Počet: 53 400; Celkem 157 600. Když Izraelci potáhnou dál, půjdou vždy v čele Judejci s dalšími dvěma rody z východní strany a za nimi se budou ubírat Rúbenovci a rody z jihu tábora. Uprostřed průvodu izraelských rodů pak budou ve stanoveném pořadí následovat jednotlivé rodové větve Lévijců, kteří ponesou svatyni. Za nimi půjdou Efrajimovci a ostatní rody ze západní strany a nakonec Danovci a zbývající dva rody ze severu tábora."
4
***
5
***
6
***
7
***
8
***
9
***
10
***
11
***
12
***
13
***
14
***
15
***
16
***
17
***
18
***
19
***
20
***
21
***
22
***
23
***
24
***
25
***
26
***
27
***
28
***
29
***
30
***
31
***
32
Ze sčítání lidu tedy vyplynulo, že ve všech izraelských rodech je celkem 603 550 bojeschopných mužů.
33
Do tohoto počtu Mojžíš nezahrnul lévijce, protože mu Hospodin přikázal, aby je při sčítání vynechal.
34
Izraelci uposlechli, co jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil, a vždy tábořili a putovali pouze podle stanoveného řádu se svým rodem.
4 Mojžíšova 2:1
4 Mojžíšova 2:2
4 Mojžíšova 2:3
4 Mojžíšova 2:4
4 Mojžíšova 2:5
4 Mojžíšova 2:6
4 Mojžíšova 2:7
4 Mojžíšova 2:8
4 Mojžíšova 2:9
4 Mojžíšova 2:10
4 Mojžíšova 2:11
4 Mojžíšova 2:12
4 Mojžíšova 2:13
4 Mojžíšova 2:14
4 Mojžíšova 2:15
4 Mojžíšova 2:16
4 Mojžíšova 2:17
4 Mojžíšova 2:18
4 Mojžíšova 2:19
4 Mojžíšova 2:20
4 Mojžíšova 2:21
4 Mojžíšova 2:22
4 Mojžíšova 2:23
4 Mojžíšova 2:24
4 Mojžíšova 2:25
4 Mojžíšova 2:26
4 Mojžíšova 2:27
4 Mojžíšova 2:28
4 Mojžíšova 2:29
4 Mojžíšova 2:30
4 Mojžíšova 2:31
4 Mojžíšova 2:32
4 Mojžíšova 2:33
4 Mojžíšova 2:34
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36