Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 19
1
Jindy Hospodin oslovil Mojžíše a Árona a vydal toto nařízení:
2
"Přikažte Izraelcům, aby přivedli zcela zdravou červenohnědou krávu, kterou ještě nikdo nezapřáhl k práci.
3
Předáte ji knězi Eleazarovi, který ji odvede mimo tábor, kde krávu v jeho přítomnosti porazíte.
4
Eleazar pak namočí prst do krve oběti a sedmkrát stříkne směrem ke svatyni.
5
Jakmile bude hotov, musíte před jeho zraky celou krávu včetně kůže, masa, krve a vnitřností beze zbytku spálit.
6
Zatímco bude oběť hořet, Eleazar na ni vhodí kus cedrového dřeva, větvičku yzopu a červený provázek.
7
Nakonec si vypere šaty a celý se umyje vodou, aby se mohl vrátit do tábora. I přesto se však toho dne až do večera nesmí účastnit žádného obřadu nebo bohoslužby.
8
Stejně tak se musí umýt a vyprat si šaty i ten, který krávu spálil, a také on bude až do večera nečistý.
9
Potom musí přijít člověk, který splňuje požadavky obřadní čistoty, sesbírá popel ze spálené krávy a uloží ho na očištěném místě mimo tábor. Izraelci tam pak musí popel uchovávat pro přípravu vody určené k obřadní očistě od poskvrnění.
10
Člověk, který popel sesbíral, si rovněž musí vyprat oděv a zůstane nečistý až do večera. Toto nařízení bude trvale platit jak pro Izraelce, tak pro cizince, kteří mezi nimi žijí.
11
Jestliže někdo přijde do kontaktu s tělem zemřelého člověka, nesmí se jako nečistý celý týden účastnit žádného obřadu ani bohoslužby.
12
Aby se zbavil svého poskvrnění, musí se třetí a sedmý den očistit právě vodou s popelem ze spálené krávy. Pokud to neudělá, nebude čistý.
13
Takový člověk, který se poskvrnil kontaktem s mrtvým tělem a nevykonal předepsaný obřad s očistnou vodou, jako nečistý znesvěcuje mou svatyni a musí být vypovězen z izraelského národa.
14
Následující pravidla platí, pokud někdo zemře ve stanu. V takovém případě se na celý týden poskvrní každý, kdo do stanu vstoupí nebo v něm již byl v době, kdy dotyčný zemřel.
15
Navíc budou nečisté také všechny nádoby, které nejsou pevně uzavřeny víkem.
16
Na sedm dní se poskvrní také každý, kdo přijde do kontaktu s mrtvolou člověka, který padl v boji či zahynul na cestě, nebo se dotkne lidských kostí či hrobu.
17
K očištění člověka, který se některým z uvedených způsobů poskvrnil, vložte do nádoby trochu popela ze spálené krávy a zalijte ho čistou vodou.
18
Jiný člověk, který splňuje požadavky obřadní čistoty, potom namočí do této vody větvičku yzopu a postříká nečistý stan i všechno, co je v něm bylo, včetně lidí nebo člověka, který se dotkl lidských kostí či hrobu nebo mrtvoly zabitého či zesnulého člověka.
19
Čistý takto postříká poskvrněného třetí a sedmý den a tím ho očistí. Očišťovaný člověk si potom musí vyprat oděv a celý se umýt vodou a večer sedmého dne bude konečně čistý.
20
Pokud by poskvrněný nevykonal předepsaný obřad s očistnou vodou, musíte ho vyloučit ze svého národa, protože jako nečistý znesvěcuje mou svatyni.
21
Toto nařízení je trvalé. Svůj oděv si však musí vyprat také člověk, který poskvrněného postříkal očistnou vodou s popelem. Každý, kdo se této vody dotkne, se jako nečistý nesmí až do večera účastnit žádného obřadu ani bohoslužby.
22
Každá věc a osoba, které se poskvrněný člověk dotkne, bude až do večera toho dne nečistá."
4 Mojžíšova 19:1
4 Mojžíšova 19:2
4 Mojžíšova 19:3
4 Mojžíšova 19:4
4 Mojžíšova 19:5
4 Mojžíšova 19:6
4 Mojžíšova 19:7
4 Mojžíšova 19:8
4 Mojžíšova 19:9
4 Mojžíšova 19:10
4 Mojžíšova 19:11
4 Mojžíšova 19:12
4 Mojžíšova 19:13
4 Mojžíšova 19:14
4 Mojžíšova 19:15
4 Mojžíšova 19:16
4 Mojžíšova 19:17
4 Mojžíšova 19:18
4 Mojžíšova 19:19
4 Mojžíšova 19:20
4 Mojžíšova 19:21
4 Mojžíšova 19:22
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36