Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 17
1
Krátce nato řekl Hospodin Mojžíšovi:
2
"Přikaž, aby ti představitelé všech izraelských rodů přinesli dvanáct holí - jednu za každého z nich - a napiš na ně jejich jména.
3
Za Léviovce pak označ hůl Áronovým jménem, ať je výčet rodů kompletní.
4
Všechny hole odneseš do velesvatyně před truhlu se zákonem, kde se spolu setkáváme.
5
Hůl, která bude patřit muži, jehož si vyvolím, se pak do rána zazelená, vykvete a dozrají na ní plody. Tak konečně umlčím věčné protesty Izraelců proti vašemu vedení."
6
6-7 Mojžíš všechno oznámil Izraelcům, a jakmile mu každý z představitelů dvanácti rodů přinesl jednu hůl, uložil je společně s Áronovou holí do velesvatyně před truhlu s deskami Hospodinova zákona.
7
***
8
Když pak na druhý den Mojžíš vstoupil do svatyně, uviděl, že Áronova hůl za rod Léviovců se zazelenala, vykvetla a dozrály na ní mandle.
9
Mojžíš tedy vynesl všechny hole ze svatyně a ukázal je Izraelcům. Jejich představitelé si je prohlédli a každý si vzal svou vlastní hůl.
10
Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl k truhle s deskami Zákona a ponechej ji tam jako varování pro každého, kdo by opět chtěl protestovat proti mé vůli. Bude jim připomínat, že se nemají bouřit, jinak zahynou."
11
Mojžíš uposlechl, a udělal, co mu Hospodin přikázal.
12
Když to Izraelci viděli, dostali strach a dali se před Mojžíšem do naříkání: "To je náš konec! Jsme odsouzeni k záhubě!
13
Každý, kdo se byť jen přiblíží k Hospodinově svatyni, nepochybně zahyne. Už nyní jako bychom byli mrtví!"
4 Mojžíšova 17:1
4 Mojžíšova 17:2
4 Mojžíšova 17:3
4 Mojžíšova 17:4
4 Mojžíšova 17:5
4 Mojžíšova 17:6
4 Mojžíšova 17:7
4 Mojžíšova 17:8
4 Mojžíšova 17:9
4 Mojžíšova 17:10
4 Mojžíšova 17:11
4 Mojžíšova 17:12
4 Mojžíšova 17:13
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36