A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

3 Mojžíšova 151
1-3 Jindy Hospodin poveril Mojžíše a Árona, aby oznámili Izraelcum: "Každý muž, kterého postihne výtok z genitálií, bude díky svému onemocnení necistý bez ohledu na to, zda výtok vychází z tela ven nebo zustává uvnitr.
2
***
3
***
4
Necisté bude také všechno na cem nemocný ležel nebo sedel.
5
5-7 Každý, kdo se dotkne lužka nemocného, posadí se na místo, kde nemocný sedel, nebo se prímo dotkne nemocného, si musí vyprat celý odev, omýt se vodou a jako necistý se až do vecera nesmí úcastnit žádné bohoslužby.
6
***
7
***
8
Totéž platí i obrácene, když nemocný plivne na nekoho cistého. Potrísnený clovek si musí vyprat šaty, omýt se vodou a zustane až do vecera necistý.
9
9-10 Rovnež každý, kdo se dotkne sedla, na kterém nemocný jel, nebo cehokoliv jiného, na cem sedel, se poskvrní a bude až do vecera necistý. Clovek, který by takové veci dokonce nekam nesl, si musí vyprat šaty, omýt se vodou a až do vecera jako necistý nesmí navštívit žádnou bohoslužbu.
10
***
11
Stejnou ocistu musí provést i clovek, kterého se nemocný trpící výtokem dotkl, aniž by si predtím opláchl ruce vodou.
12
Dotkne-li se takto clovek trpící výtokem nádoby z hlíny, musí se nádoba rozbít. Dotkne-li se ale neceho dreveného, stací to jen opláchnout vodou.
13
Jakmile se clovek, který trpel výtokem, uzdraví, vycká ješte sedm dní a pak si vypere odev a omyje se v cisté vode, aby se ocistil.
14
Osmý den pak vezme dve hrdlicky nebo dve holoubata a prinese je do mé prítomnosti pred vchod do svatyne, kde je predá knezi.
15
Knez mi predloží jednoho ptáka jako obet za provinení a druhého jako obetní dal ke spálení na oltárním ohni. Tímto smírcím obradem prede mnou ocistí muže, kterého postihl výtok z genitálií.
16
Když u muže dojde k výronu semene, musí se celý omýt vodou a až do vecera se nesmí úcastnit žádné bohoslužby.
17
Pokud pritom potrísnil nejaký odev nebo neco koženého, musí to vyprat a ta vec zustane až do vecera necistá.
18
Muž a žena, kterí spolu meli pohlavní styk, se oba musí rádne umýt a až do vecera se nemohou úcastnit bohoslužby.
19
Žena se jako necistá nebude moci sedm dní úcastnit bohoslužeb vždy v dobe svého pravidelného mesícního cyklu a každý, kdo se jí dotkne, bude necistý až do vecera.
20
20-23 Necisté bude rovnež všechno, na cem tato žena v dobe svého krvácení ležela nebo sedela. Jestliže se nekdo cehokoliv takového dotkne, musí si vyprat odev, omýt se vodou a až do vecera se jako necistý nesmí úcastnit bohoslužby.
21
***
22
***
23
***
24
Pokud nejaký muž bude mít s menstruující ženou pohlavní styk, bude necistý celých sedm dní a poskvrní také každé lužko, na které si lehne.
25
Bude-li žena dlouhodobe krvácet nebo trpet výtokem mimo svuj pravidelný mesícní cyklus, bude necistá tak dlouho, dokud její výtok potrvá, podobne jako v období menstruace.
26
Všechno, na cem bude žena postižená výtokem ležet nebo sedet, bude necisté jako pri jejím pravidelném mesícním cyklu.
27
Podobne každý, kdo se techto vecí dotkne, si musí vyprat svuj odev, omýt se vosou a až do vecera se nesmí úcastnit bohoslužby.
28
Jakmile žene výtok ustane, pocká ješte jeden týden a opet bude cistá.
29
Osmý den prinese knezi ke vchodu do svatyne dve hrdlicky nebo holoubata.
30
Knez mi jednoho ptáka predloží jako obet za provinení a druhého jako obetní dar ke spálení na oltári. Jakmile obrad vše potrebné, žena, která trpela výtokem, bude prede mnou opet cistá."
31
Nakonec Hospodin Mojžíšovi a Áronovi zdůraznil: "Varujte Izraelce, ať se vyhýbají věcem, které je poskvrňují, aby pak náhodou neposkvrnili také mou svatyni a nezemřeli.
32
32-33 Temito pravidly se musí rídit všichni muži, u nich dojde k výronu semene, všechny ženy behem svého pravidelného mesícního cyklu a také ženy i muži kterí trpí výtokem z genitálií nebo meli pohlavní styk v dobe, kdy je žena necistá."3 Mojžíšova 15:1

3 Mojžíšova 15:2

3 Mojžíšova 15:3

3 Mojžíšova 15:4

3 Mojžíšova 15:5

3 Mojžíšova 15:6

3 Mojžíšova 15:7

3 Mojžíšova 15:8

3 Mojžíšova 15:9

3 Mojžíšova 15:10

3 Mojžíšova 15:11

3 Mojžíšova 15:12

3 Mojžíšova 15:13

3 Mojžíšova 15:14

3 Mojžíšova 15:15

3 Mojžíšova 15:16

3 Mojžíšova 15:17

3 Mojžíšova 15:18

3 Mojžíšova 15:19

3 Mojžíšova 15:20

3 Mojžíšova 15:21

3 Mojžíšova 15:22

3 Mojžíšova 15:23

3 Mojžíšova 15:24

3 Mojžíšova 15:25

3 Mojžíšova 15:26

3 Mojžíšova 15:27

3 Mojžíšova 15:28

3 Mojžíšova 15:29

3 Mojžíšova 15:30

3 Mojžíšova 15:31

3 Mojžíšova 15:323 Mojžíšova 1 / Лев 1

3 Mojžíšova 2 / Лев 2

3 Mojžíšova 3 / Лев 3

3 Mojžíšova 4 / Лев 4

3 Mojžíšova 5 / Лев 5

3 Mojžíšova 6 / Лев 6

3 Mojžíšova 7 / Лев 7

3 Mojžíšova 8 / Лев 8

3 Mojžíšova 9 / Лев 9

3 Mojžíšova 10 / Лев 10

3 Mojžíšova 11 / Лев 11

3 Mojžíšova 12 / Лев 12

3 Mojžíšova 13 / Лев 13

3 Mojžíšova 14 / Лев 14

3 Mojžíšova 15 / Лев 15

3 Mojžíšova 16 / Лев 16

3 Mojžíšova 17 / Лев 17

3 Mojžíšova 18 / Лев 18

3 Mojžíšova 19 / Лев 19

3 Mojžíšova 20 / Лев 20

3 Mojžíšova 21 / Лев 21

3 Mojžíšova 22 / Лев 22

3 Mojžíšova 23 / Лев 23

3 Mojžíšova 24 / Лев 24

3 Mojžíšova 25 / Лев 25

3 Mojžíšova 26 / Лев 26

3 Mojžíšova 27 / Лев 27