A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 9

1
Moudrost si vystavěla dům a vzepřela jej sedmi sloupy,
2
porazila dobytče, namíchala víno a prostřela svůj stůl.
3
Vyslala své dívky a z nejvyšších míst ve městě nechala rozhlásit:
4
„Všichni prostí, pojďte sem. A kdo nemá rozum, tomu říkám:
5
Pojďte a nasyťte se a pijte víno, které jsem připravila.
6
Opusťte svoje naivní cesty a budete žít. Vydejte se na cestu rozumnosti!“
7
Kdo chce napravit posměvače, sklízí hanbu kdo napomíná bezbožného, bývá potupen.
8
Posměvače nekárej, aby tě nezačal nenávidět. Napomeň moudrého a bude tě mít rád.
9
Přidej moudrému a bude ještě moudřejší, Pouč zbožného a přidáš k jeho znalostem.
10
Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznání Svatého je rozumnost.
11
Vždyť jen skrze mne se rozmnoží dvoje dny, přidáno ti bude let života.
12
Jsi-li moudrý, pak jsi moudrý jen ke svému prospěchu, jsi li posměvač, je to jen ke tvé škodě.
13
Paní Hloupost dává o sobě hlasitě vědět, i když je pošetilá a nic nezná.
14
Sedá u dveří svého domu, sebevědomě trůní na nejvyšších místech města
15
a láká kolemjdoucí, kteří se ubírají po svých přímých cestách:
16
„Pojďte sem, vy všichni naivní!“ A nerozumné svádí svými řečmi:
17
„Víte, jak je sladká kradená voda, a jak lahodný je chléb, který jíte utajeně?“
18
Ti chudáci však nevědí, že sedí v místě smrtelných stínů, že je zve do říše mrtvých.
Přísloví 9:1
Přísloví 9:2
Přísloví 9:3
Přísloví 9:4
Přísloví 9:5
Přísloví 9:6
Přísloví 9:7
Přísloví 9:8
Přísloví 9:9
Přísloví 9:10
Přísloví 9:11
Přísloví 9:12
Přísloví 9:13
Přísloví 9:14
Přísloví 9:15
Přísloví 9:16
Přísloví 9:17
Přísloví 9:18
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31