A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 81
Cožpak moudrost nevolá? Cožpak není slyšet rozumnost?
2
Ale ano, stojí na výšinách u cesty, setkáš se s ní na rozcestích.
3
Její hlasité volání uslyšíš u bran, kudy se chodí do města a kterými se vychází ven.
4
„Ne vás, muži, volám, na všechny lidi se obracím:
5
Vy prostoduší, pochopte, v čem je chytrost, Vy hlupáci, uvědomte si, co je rozumné.
6
Poslouchejte, mám vám říci co rozumného. Má ústa nenávidí proradnost.
7
Všechno, co říkám, je jen pravda, hnusí se mi bezbožnost.
8
Má slova jsou spravedlivá; není v nich klam ani faleš.
9
Všem soudným jsou jasná a srozumitelná jsou těm, kdo je chtějí pochopit.
10
Raději než stříbro přijměte mé napomenutí a více než zlata si važte poznání.
11
Vždyť moudrost je vzácnější než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.
12
Já, Moudrost, bydlím s chytrostí a vlastním poznání a rozvahu.
13
Bát se Hospodina znamená nenávidět zlo.
14
Proto mám v nenávisti nadutost, pýchu, špatný život a zvrácené řeči.
15
Jen u mne je rada a záchrana, já jsem rozumnost, u mne je rozvaha a síla.
16
Králové vládnou jen skrze mne a se mnou vládcové činí spravedlivá rozhodnutí, jen se mnou panují knížata a soudci spravedlivě soudí.
17
Já miluji ty, kteří mne milují, a těm, co mne úzkostlivě hledají, dávám se nalézt.
18
U mne je bohatství a sláva, stejně jako blahobyt a spravedlnost.
19
Mé plody jsou lepší než čisté zlato a mé výnosy jsou nad nejdražší stříbro.
20
Chodím po cestách spravedlnosti a přímými stezkami práva,
21
abych těm, kdo mne milují, naplnila pokladny a dala trvalé dědictví.
22
Hospodin mne vlastnil již na počátku, před všemi svými skutky a před všemi časy.
23
Ustanovena jsem od věčné věčnosti, od počátku, dříve než byl ustaven svět.
24
Zrodila jsem se dříve, než byla učiněna pramoře a propasti, dříve než vytryskly prameny napájející studnice.
25
Byla jsem zplozena dříve, než byly založeny hory a než vznikly pahrbky.
26
Dříve než učinil zemi a roviny, dříve než zformoval na pevninách hroudy, stála jsem při Hospodinu.
27
Když vyklenul nebesa, byla jsem tu, když vyměřoval obzor nad vodními propastmi,
28
když vysoko na něm zavěšoval mračna a v hlubinách zakládal prameny,
29
když vymezoval moři pevné hranice, aby vody byly poslušné jeho hlasu, když vyměřoval základy země,
30
stála jsem mu oddaně po jeho boku. Na každý den jsem byla jeho potěšením, neustále jsem si před ním hrála.
31
Od toho času si hraji na celé zemi a raduji se, když jsem s lidmi.
32
Nyní mne, synové, poslouchejte: Šťastní jsou ti, kdo se drží na mých cestách.
33
Dbejte na mé rady a buďte moudří; nepohrdejte tím, co vám říkám.
34
Blaze je tomu, kdo mě poslouchá, kdo ostražitě bdí každý den u mých dveří a kdo hlídá, kudy vcházím.
35
Vždyť život nalézá ten, kdo nalezne mne; ten nachází i Hospodinovu přízeň.
36
Kdo hřeší proti mně, škodí sám sobě, kdo mnou pohrdá, miluje smrt.Přísloví 8:1

Přísloví 8:2

Přísloví 8:3

Přísloví 8:4

Přísloví 8:5

Přísloví 8:6

Přísloví 8:7

Přísloví 8:8

Přísloví 8:9

Přísloví 8:10

Přísloví 8:11

Přísloví 8:12

Přísloví 8:13

Přísloví 8:14

Přísloví 8:15

Přísloví 8:16

Přísloví 8:17

Přísloví 8:18

Přísloví 8:19

Přísloví 8:20

Přísloví 8:21

Přísloví 8:22

Přísloví 8:23

Přísloví 8:24

Přísloví 8:25

Přísloví 8:26

Přísloví 8:27

Přísloví 8:28

Přísloví 8:29

Přísloví 8:30

Přísloví 8:31

Přísloví 8:32

Přísloví 8:33

Přísloví 8:34

Přísloví 8:35

Přísloví 8:36Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31