A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 71
Můj synu, dbej na moje rady a uchovej si ve své mysli mé příkazy.
2
Chraň mé rady jako zřítelnici svého oka a budeš žít.
3
Jako prsteny je navlékni na své prsty a napiš je na tabulku svého srdce.
4
Moudrosti řekni: „Ty jsi moje sestra,“ a rozumnost přijmi jako svou příbuznou,
5
aby tě chránily před cizoložnicí, před úlisně tlachající cizí ženou.
6
Jednou jsem stál u okna svého domu a přes jeho mříž se díval na ulici.
7
Pozoroval jsem některé pošetilce. Mezi nimi byl jeden nerozumný mladík.
8
Ulicí se procházel sem a tam, až se náhle vydal k jejímu domu.
9
Bylo již k večeru, snášel se soumrak, a všechno se pomalu zahalovalo do noční tmy.
10
A ejhle, žena v oblečení prostitutky mu se svým vychytralým úmyslem vyšla vstříc.
11
Byla vyzývavá a halasně na něj pokřikovala. Její nohy neměly doma stání.
12
Hned byla na ulici, hned zas na náměstí, číhala na každém rohu.
13
Teď k němu přiskočila, bez rozpaku ho políbila a beze studu mu řekla:
14
„Po obětní večeři jsem připravila hody, dnes mohu splnit svůj slib.
15
Proto jsem tě šla hledat a tady jsem tě potkala.
16
Své lehátko jsem vystlala koberci a prostřela jsem na ně barevná egyptská prostěradla.
17
Lůžko jsem navoněla myrhou, nakropila jsem je voňavkou z aloe a skořice
18
Pojď, budeme se opájet láskou, až do rána se budeme těšit milováním.
19
Můj manžel není doma, vydal se na dalekou cestu.
20
Vzal si s sebou váček s penězi a domů se vrátí až v den úplňku.“
21
Přemluvila ho mnohými řečmi a svedla úlisnými lichotkami.
22
Vydal se za ní jako vůl na porážku, šel jako jelen směřující do pasti.
23
Dokud střela nezasáhne jeho játra, pospíchá jako ptáče do nástrahy. Neví, že mu jde o život.
24
A tak, můj synu, poslouchej mne, dbej na to, co ti říkám:
25
Nedej se obalamutit způsobem jejího života, nenechej se zlákat na její stezky.
26
Už svedla a přivedla k pádu mnohé oběti, zardousila i ty nejsilnější.
27
Její dům — to je cesta do hrobu, končí až v komorách smrti.Přísloví 7:1

Přísloví 7:2

Přísloví 7:3

Přísloví 7:4

Přísloví 7:5

Přísloví 7:6

Přísloví 7:7

Přísloví 7:8

Přísloví 7:9

Přísloví 7:10

Přísloví 7:11

Přísloví 7:12

Přísloví 7:13

Přísloví 7:14

Přísloví 7:15

Přísloví 7:16

Přísloví 7:17

Přísloví 7:18

Přísloví 7:19

Přísloví 7:20

Přísloví 7:21

Přísloví 7:22

Přísloví 7:23

Přísloví 7:24

Přísloví 7:25

Přísloví 7:26

Přísloví 7:27Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31