A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 6

1
Můj synu, jestliže ses za někoho zaručil a zavázal se za něj podáním ruky,
2
ale pak ti došlo, že jsi dal neprozřetelný slib a nechal se tak polapit do léčky,
3
neváhej a učiň vše, aby ses znovu vysvobodil. Dostal ses do něčího područí! Proto se pokoř, jdi za ním a padni před ním třeba do prachu. Pros a naléhej na něj, aby tě zprostil slibu.
4
Neodkládej, odepři si i spánek, chraň se třeba i podřimnutí,
5
a snaž se vyprostit, jako gazela uniká z rukou lovce, jako ptáče ze sítí ptáčníka.
6
Lenochu, jdi k mravenci a dívej se, jak žije, ať zmoudříš.
7
Nemá nad sebou žádného vůdce, dozorce nebo vládce,
8
a přece si v létě shromažďuje potravu, ve žních si zajišťuje pokrm.
9
Lenochu, jak dlouho se chceš povalovat? Kdy se probudíš ze svého spánku?
10
Chvilku pospíš, chvilku zdřímneš, chvilku složíš ruce v klín
11
a chudoba tě přepadne jako ozbrojený lupič, přijde jako loupežník.
12
Ničemný člověk, padouch, se dovede vetřít s ústy plnými přetvářky;
13
očima mrká, nohou naznačuje, rukou ukazuje,
14
ve svém falešném srdci strojí úklady a vyvolává rozbroje.
15
Proto ho stihne rychlý pád; náhle bude rozdrcen a nikdo mu nepomůže.
16
Je šest věcí, které Hospodin nenávidí a sedmá, která je mu odporná:
17
namyšlené oči, zrádný jazyk, ruce prolévající nevinnou krev,
18
srdce osnující zhoubné plány, nohy, které kvapně spěchají za zlem,
19
falešného svědka, který lživě mluví a toho, kdo mezi bratry rozněcuje sváry.
20
Můj synu, dbej na otcovy příkazy a nezavrhuj, co tě naučila matka.
21
Přivaž si je natrvalo ke svému srdci, jako náhrdelník je připni ke krku.
22
Povedou tě, kamkoli půjdeš, budou tě střežit ve spánku a když se probudíš, budou k tobě promlouvat.
23
Vždyť tato naučení jsou ti pochodní a tyto rady světlem. Žít moudře, to znamená přijímat dobré rady a řídit se jimi.
24
Zachrání tě před nemravnou ženou, před lichotivým jazykem úlisné ženy.
25
Nevzhlížej se v její kráse, nedej se uchvátit jejími pohledy.
26
Pamatuj, že prostitutce zaplatíš kusem chleba, ale ona uloví tvůj drahý život.
27
Cožpak je možné shrnout si do klína oheň a nespálit si přitom šaty?
28
Může někdo chodit po žhavém uhlí, aby si nepopálil nohy?
29
Tak bude potrestán i ten, kdo spí se ženou svého bližního.
30
Lidé nepohrdají zlodějem, který krade proto, aby ve své nouzi ukojil hlad.
31
Je-li ovšem přistižen, musí škodu sedmeronásobně nahradit, i kdyby měl přijít o všechno, co má.
32
Kdo však cizoloží, jedná jako rozumu zbavený, protože ničí sám sebe.
33
Sklidí rány a ostudu, a svého potupení se už nezbaví.
34
Vždyť žárlivý muž se dokáže rozběsnit, a když se mstí, nezná slitování.
35
Nepřijme žádný úplatek, i kdyby byl sebevětší.
Přísloví 6:1
Přísloví 6:2
Přísloví 6:3
Přísloví 6:4
Přísloví 6:5
Přísloví 6:6
Přísloví 6:7
Přísloví 6:8
Přísloví 6:9
Přísloví 6:10
Přísloví 6:11
Přísloví 6:12
Přísloví 6:13
Přísloví 6:14
Přísloví 6:15
Přísloví 6:16
Přísloví 6:17
Přísloví 6:18
Přísloví 6:19
Přísloví 6:20
Přísloví 6:21
Přísloví 6:22
Přísloví 6:23
Přísloví 6:24
Přísloví 6:25
Přísloví 6:26
Přísloví 6:27
Přísloví 6:28
Přísloví 6:29
Přísloví 6:30
Přísloví 6:31
Přísloví 6:32
Přísloví 6:33
Přísloví 6:34
Přísloví 6:35
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31