A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 41
Synové, naslouchejte otcovu kárání, pozorně hledejte vše rozumné.
2
Chci vám předat nejlepší znalosti, a tak se držte mých rad.
3
Když jsem byl jako malý chlapec u svého otce a jako křehký miláček u své matky,
4
tak mne poučoval a říkal mi: „Drž se pevně toho, co ti říkám, dej na moje rady a budeš žít!
5
Buď moudrý, buď rozumný. Nezapomeň na má slova a dělej to, co ti radím.
6
Drž se moudrosti, ta bude tvou ochranou, miluj ji a bude tě střežit.
7
Moudrost je nad všechno jmění, ničeho nelituj a snaž se ji získat za každou cenu.
8
Připoutej se k ní a ona tě vyvýší, obejmi ji a získáš s ní slávu.
9
Na hlavu ti vloží nádherný věnec a ozdobí tě skvostnou korunou.
10
Můj synu, poslouchej, co ti říkám a budeš dlouho šťastně žít.
11
Ukazuji ti cestu moudrosti a chci tě přivést na přímou stezku
12
Jestli se na ni vydáš, pak nezabloudíš a nikde na ní neklopýtneš a nepadneš.
13
Přijmi mé rady a neopouštěj je, jednej podle nich, protože na nich závisí tvůj život.
14
Nevydávej se na cestu bezbožných a stezkou zlých lidí se neubírej;
15
vyhni se jí, nechoď po ní, nevstupuj na ni a jdi správnou cestou.
16
Vždyť oni nemohou usnout, dokud nespáchají něco zlého. Nespí, dokud někoho nepřivedou k pádu.
17
Chléb, kterým se živí, je bezbožnost; víno, kterým se napájejí, je násilí.
18
Cesta spravedlivých se podobá světlu při ranním rozbřesku, které je stále jasnější až do plného dne,
19
kdežto cesta bezbožných je jako temná noc. Ti nevědí, o co zakopnou.
20
Můj synu, věnuj pozornost mým radám, nastav své ucho, abys slyšel má slova.
21
Nedopusť, abys je ztratil ze zřetele, ulož je hluboko v srdci.
22
Vždyť jsou životem všem, kteří je přijmou, jsou lékem pro zdraví celého těla.
23
Především stůj na stráži u svého srdce, protože ono je zdrojem života.
24
Dbej, aby se ve tvých ústech neobjevila faleš a ze svých rtů nevypusť lež.
25
Buď přímý a bezelstný, své oči obracej jen k správné cestě.
26
Dbej na stezku, po níž kráčíš, ať tvé stopy mají správný směr.
27
Neuchyluj se napravo ani nalevo, své nohy zdržuj od zlého.Přísloví 4:1
Přísloví 4:2
Přísloví 4:3
Přísloví 4:4
Přísloví 4:5
Přísloví 4:6
Přísloví 4:7
Přísloví 4:8
Přísloví 4:9
Přísloví 4:10
Přísloví 4:11
Přísloví 4:12
Přísloví 4:13
Přísloví 4:14
Přísloví 4:15
Přísloví 4:16
Přísloví 4:17
Přísloví 4:18
Přísloví 4:19
Přísloví 4:20
Přísloví 4:21
Přísloví 4:22
Přísloví 4:23
Přísloví 4:24
Přísloví 4:25
Přísloví 4:26
Přísloví 4:27


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31