A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 311
Slova Lemúela, krále z Massy, která mu kladla na srdce jeho matka.
2
Můj synu, co ti mám říci? Jsi ten, kterého jsem porodila a kterého jsem si vyžádala na modlitbách.
3
Svou sílu nedávej ženám, nedávej ji v sázku podle příkladu jiných králů.
4
Lemúeli, není správné, aby král byl pijan vína, stejně tak nemají pít opojné nápoje ti, co s ním spravují zemi,
5
protože by v opilosti nedbali na Boží pravidla a nehájili by práva utlačovaných.
6
Opojný nápoj dopřejte hynoucímu a víno ztrápeným lidem;
7
ať se napijí a zapomenou na svoje trápení, ať stále nemyslí na svoje trampoty.
8
Svá ústa otevři za práva všech slabých a obhajuj všechny trápené,
9
zastaň se utištěných, kteří se sami nemohou bránit.
10
Kdo najde statečnou ženu? Její cena daleko převyšuje drahé perly.
11
Její muž ji celý srdcem důvěřuje a ona neustále rozmnožuje jeho bohatství.
12
Po celý jeho život je mu ku pomoci a nikdy mu nezpůsobí škodu.
13
Zajišťuje tak potřebnou vlnu a len a svýma rukama je ochotně spřádá.
14
Podobá se obchodní lodi. která zdaleka přiváží potravu.
15
Ještě před rozbřeskem vstává, připravuje pokrm pro rodinu a stará se i o sloužící děvčata.
16
Má přehled o svých polnostech a když je potřebí, přikoupí další a to pak z výtěžku svých rukou i osází.
17
Svá bedra činorodě posiluje a paže utužuje hbitou prací.
18
Moudře zvažuje, jak se jí dílo daří. Její lampa nezhasíná ani v noci.
19
Rukama se chopí přeslice a svými prsty si obratně vládne vřetenem.
20
Její dlaň je vždy otevřená pro nuzného a ruce vztahuje k potřebnému.
21
Nebojí se ani zimy; když sněží, všichni v domě mají dvojí oblečení.
22
Sama zhotovuje přikrývky, její oděv je z jemného plátna a šarlatu.
23
Její manžel je uznáván jako vážená osobnost, když zasedá s představiteli země.
24
Zhotovuje nádherné oděvy a prodává je, také opasky dodává kupcům.
25
Jejím šatem je síla a vznešenost, s úsměvem jde vstříc budoucnosti.
26
Když otevře ústa, ozve se moudrost, na jazyku má jen přívětivá naučení.
27
Bedlivě dohlíží na chod domácnosti a nikdy se nesytí chlebem lenosti.
28
Její synové pro ni mají pochvalné uznání a také manžel ji chválí:
29
Je mnoho statečných žen, ale ty je všechny převyšuješ.
30
Půvab může být klamný a krása je pomíjivá, ale bohabojná žena zasluhuje pochvalu.
31
Pomozte jí, ať užívá vše dobré, o co se přičinila, ať je i na veřejnosti odměněna uznáním a chválou.Přísloví 31:1

Přísloví 31:2

Přísloví 31:3

Přísloví 31:4

Přísloví 31:5

Přísloví 31:6

Přísloví 31:7

Přísloví 31:8

Přísloví 31:9

Přísloví 31:10

Přísloví 31:11

Přísloví 31:12

Přísloví 31:13

Přísloví 31:14

Přísloví 31:15

Přísloví 31:16

Přísloví 31:17

Přísloví 31:18

Přísloví 31:19

Přísloví 31:20

Přísloví 31:21

Přísloví 31:22

Přísloví 31:23

Přísloví 31:24

Přísloví 31:25

Přísloví 31:26

Přísloví 31:27

Přísloví 31:28

Přísloví 31:29

Přísloví 31:30

Přísloví 31:31Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31