A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 301
Slova Agúra, syna Jákeova z Massy. Takto zní jeho výrok k Itíelovi a Ukalovi: Unavil jsem se, Bože, jsem na konci svých sil.
2
Jsem ze všech nejhloupější a nemám rozum.
3
Nenaučil jsem se moudrosti ani jsem nezískal poznání o Bohu a jeho věcech.
4
Kdo vystoupil na nebesa a zase se vrátil? Kdo svýma rukama uchopil vítr? Kdo svázal vody do svého pláště? Kdo stanovil všechny končiny země? Jaké je jeho jméno? Jaké jméno má jeho syn? Ty to jistě víš!
5
Každé Boží slovo je jen pravda. On je štítem všem, kdo se k němu utíkají.
6
K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a nazve lhářem.
7
O dvě věci tě žádám: neodpírej mi je, dříve než zemřu:
8
Vzdal ode mne klamání a lež, nedávej mi ani chudobu ani bohatství; dej mi tolik chleba, kolik potřebuji,
9
abych se nepřesytil a nezapřel tě; abych neřekl: „Kdo je Hospodin?“ Nedopusť abych tak zchudnul, že bych se stal zlodějem, a tak udělal hanbu tvému jménu.
10
Nepomlouvej otroka před jeho pánem; mohl by se bránit tím, že by prosil Hospodina, aby tě potrestal, a ty bys pak trpěl za svou vinu.
11
Co je to za pokolení, které proklíná své otce a nežehná svým matkám?
12
Co je to za pokolení, které se považuje za čisté, ale od své špíny očištěno není?
13
Co je to za pokolení, které má pyšné oči a povýšeně zvedá svá víčka?
14
Co je to za pokolení, které má zuby jako meče a chrup jako ostré nože, a požírá ze země chudé a ubožáky ze společnosti?
15
Pijavice má dvě dcery a ty jen žádají: Dej! Dej! Tři věci nelze nikdy nasytit a čtyři nikdy neřeknou: „Dost!“:
16
Hrob a neplodné lůno ženy, půda nenasycená vodou a oheň, který nikdy neřekne: “Dost!“
17
Oko, které se posmívá otci a pohrdá poslušností matky, vyklovou havrani z údolí nebo je sezobou mláďata orla.
18
Tři věci jsou pro mne záhadou a čtyři nemohu pochopit:
19
Cestu orla po obloze, cestu hada po skále, cestu lodi na širém moři a cestu muže k dívce.
20
Právě tak je nepochopitelná cesta cizoložné ženy; Užije si, utře si ústa a řekne: „Nic zlého jsem neudělala!“
21
Pod třemi věcmi se chvěje země a čtyři nemůže unést:
22
pod otrokem, který se stane vládcem, pod bláznem, který má dostatek chleba,
23
pod ženou, která se vdala bez lásky a pod služkou, která vyžene svou pani.
24
Čtyři tvorové patří mezi nejmenší na zemi, a přece patří mezi nejmoudřejší:
25
mravenci — nejslabší národ, a přece si v létě zajišťují pokrm na zimu;
26
jezevci — národ bez síly, a přece si budují obydlí ve skalách;
27
kobylky — nemají krále, a přece táhnou v semknutých hejnech;
28
ještěrky — které chytneš pouhou rukou, a přece je i v královských palácích.
29
Tři bytosti si pyšně vykračují a čtyři hrdě chodí:
30
lev — rek mezi zvířaty, před nikým neustoupí;
31
pyšný kohout, kozel a král, který kráčí před svým lidem.
32
Jsi hlupák, když se vyvyšuješ; jestli si to uvědomíš, zastyď se a dej si ruku na ústa.
33
Stloukáním smetany, vznikne máslo, ranami do nosu se spustí krev, dráždění k hněvu vyvolá hádku.Přísloví 30:1

Přísloví 30:2

Přísloví 30:3

Přísloví 30:4

Přísloví 30:5

Přísloví 30:6

Přísloví 30:7

Přísloví 30:8

Přísloví 30:9

Přísloví 30:10

Přísloví 30:11

Přísloví 30:12

Přísloví 30:13

Přísloví 30:14

Přísloví 30:15

Přísloví 30:16

Přísloví 30:17

Přísloví 30:18

Přísloví 30:19

Přísloví 30:20

Přísloví 30:21

Přísloví 30:22

Přísloví 30:23

Přísloví 30:24

Přísloví 30:25

Přísloví 30:26

Přísloví 30:27

Přísloví 30:28

Přísloví 30:29

Přísloví 30:30

Přísloví 30:31

Přísloví 30:32

Přísloví 30:33Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31