A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 271
Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co přinese dnešek.
2
Ať tě chválí jiní, a ne ty sám, cizí ústa, ne tvoje rty.
3
Těžký je kámen, i závaží z písku má svou váhu, ovšem těžší než obojí je nenávist zlého člověka.
4
Hněv je zlý a vztek může být nezkrotný, ale kdo obstojí před žárlivostí?
5
Lepší je zjevné napomínání než utajovaná láska.
6
Lépe je snášet upřímné jsou rány od toho, kdo miluje, než zrádné polibky od toho, kdo nenávidí.
7
Sytý rozšlape i plástev medu, ale hladovému bude chutnat i hořké.
8
Kdo je vyhnán z místa, kde zapustil kořeny, je jako pták, který vypadl z hnízda.
9
Jako vůně parfému a kadidla potěšuje (srdce) člověka, tak přináší radost laskavá rada od přítele.
10
Svého přítele ani přítele svého otce neopouštěj, ale v den svého trápení nechoď do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr, od kterého bys čekal pomoc.
11
Můj synu, buď moudrý a potěš mě, abych mohl umlčet toho, kdo mne trápí.
12
Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, Hlupák jde dál a doplatí na to.
13
Vezmi šaty tomu, kdo se zaručil za cizince, místo na nich, žádej zástavu na něm.
14
Podezřelý je ten, kdo hned ráno druhého hlasitě zdraví; je to, jako by mu skrytě zlořečil.
15
Svárlivá žena je jako okap, kterým zatéká v době deště;
16
kdo ji chce ovládnout, jako by chtěl zastavit vítr, jako by chtěl v hrsti olej zadržet.
17
Železo se ostří železem, charakter se vytváří v jednání s druhými.
18
Kdo pečuje o fíkovník, bude sklízet jeho plody, kdo je svědomitý ke svému pánu, získá si vážnost.
19
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak se srdce člověka odráží v jeho jednání.
20
Jako se nikdy nenasytí říše mrtvých, tak je nenasytné i lidské srdce.
21
Čím je pro stříbro kelímek a pro zlato tavící pec, tím je dobrá pověst pro člověka.
22
I kdybys hlupáka v hmoždíři roztloukl, hloupost z něj nevytlučeš.
23
Dávej dobrý pozor na to, jak vypadají tvé ovce, starej se svědomitě o svá stáda,
24
protože žádný blahobyt sám od sebe netrvá věčně; i potomek krále může přijít o svou čelenku.
25
Vyroste tráva a sklížíš seno, na horách sbíráš byliny,
26
z beránků máš oděv, prodáš kozly a koupíš pole,
27
kozí mléko máš pro sebe i pro rodinu a ještě zbývá pro obživu těch, kdo pro tebe pracují.Přísloví 27:1

Přísloví 27:2

Přísloví 27:3

Přísloví 27:4

Přísloví 27:5

Přísloví 27:6

Přísloví 27:7

Přísloví 27:8

Přísloví 27:9

Přísloví 27:10

Přísloví 27:11

Přísloví 27:12

Přísloví 27:13

Přísloví 27:14

Přísloví 27:15

Přísloví 27:16

Přísloví 27:17

Přísloví 27:18

Přísloví 27:19

Přísloví 27:20

Přísloví 27:21

Přísloví 27:22

Přísloví 27:23

Přísloví 27:24

Přísloví 27:25

Přísloví 27:26

Přísloví 27:27Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31