A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 261
Jako sníh k létu a déšť ke žním, tak se hodí k hlupákovi sláva.
2
Stejný vliv jako poletování vrabce a oblétání vlaštovky má nezasloužená kletba. Nesplní se a neuškodí.
3
Na koně bič, na osla uzdu, na hlupákův hřbet hůl.
4
Neber vážně pošetilcovy hloupé otázky, abys nebyl jako on.
5
Odpověz hlupákovi podle jeho řeči, aby si pak nezakládal na své moudrosti.
6
Poslat po hlupákovi vzkaz je stejné jako si nohy uběhat a vypít mnoho hořkého.
7
Hlupákova řeč má stejnou sílu, jakou mají ochablé nohy chromého.
8
Prokázat poctu hlupákovi je stejně nebezpečné jako vložit do jeho praku kámen.
9
Moudrá průpověď v ústech hlupákových je jako trn vražený do ruky opilcovy
10
Jako střelec, který všechny kolem zraní, je ten, kdo najímá opilce a blázna.
11
Hlupák, který opakuje svoje pošetilé jednání, je jako pes, který se vrací k tomu, co zvrátil.
12
Setkáš-li se s někým, kdo si zakládá na své moudrosti, pak věz, že hlupák je na tom lépe než on.
13
Lenoch se vymlouvá: „Na ulici je lev! Na náměstí je lvice!“
14
Jako se dveře otáčejí na svých pantech, tak se lenoch obrací na své posteli.
15
Lenoch vztáhne ruku k míse, ale je mu už zatěžko podat jídlo k ústům.
16
Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušených, kteří moudře mluví a odpovídají.
17
Kdo se míchá do sporu, po kterém mu nic není, je jako ten, kdo chytá za uši zaběhlého psa.
18
Jako šílenec, který pouze z dlouhé chvíle vystřeluje šípy a ohnivé střely,
19
tak jedná ten, kdo podvádí bližního a říká: „Já jsem jen žertoval!“
20
Když není dřevo, zhasne oheň, když není pomluvač, utichne svár.
21
Čím je uhlí pro výheň, čím je dříví pro oheň, tím je hašteřivý muž pro zapálení sporu.
22
Slova toho, kdo pomlouvá, jsou jako lahůdka; sestupují až do útrob těla.
23
Sladkost na rtech, ale zlo v srdci, jsou jako postříbřený hliněný střep.
24
Kdo nenávidí, má na rtech přetvářku, ale v srdci ukrývá lest.
25
Nevěř mu, i když mluví vlídně; v jeho srdci je sedmero ohavností.
26
Svou nenávist šalebnými slovy může zakrývat, ale ve shromáždění vyjde jeho zloba najevo.
27
Kdo jiným kope jámu, sám do ní spadne, kámen, který valí na jiného, nakonec padne na něj.
28
Falešný jazyk nenávidí ty, kterým ubližuje, sladká ústa připravují pád.Přísloví 26:1

Přísloví 26:2

Přísloví 26:3

Přísloví 26:4

Přísloví 26:5

Přísloví 26:6

Přísloví 26:7

Přísloví 26:8

Přísloví 26:9

Přísloví 26:10

Přísloví 26:11

Přísloví 26:12

Přísloví 26:13

Přísloví 26:14

Přísloví 26:15

Přísloví 26:16

Přísloví 26:17

Přísloví 26:18

Přísloví 26:19

Přísloví 26:20

Přísloví 26:21

Přísloví 26:22

Přísloví 26:23

Přísloví 26:24

Přísloví 26:25

Přísloví 26:26

Přísloví 26:27

Přísloví 26:28Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31