A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 25

1
Také toto jsou přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše.
2
K Boží slávě patří, že působí v skrytu, ke cti králů slouží, když skryté věci zkoumají.
3
Výšiny nebes, hlubiny země a srdce králů nelze prozkoumat.
4
Jen tehdy, když zlatník odstraní ze stříbra strusku, dokončí dokonalé dílo.
5
Jen tehdy, když se král zbaví ničemného svévolníka, upevní svůj trůn spravedlností.
6
Nevynášej se před králem, nevtírej se do jeho přízně a sám neusiluj být jeho poradcem.
7
Je lepší, když tě sami vyzvou: „Pojď, potřebujeme tě!“ než tě poníží, protože tě odstaví stranou, jak se to často stává.
8
Nevstupuj unáhleně do sporu, když jsi právě o někom něco zjistil; mysli na to, co bys dělal, kdyby tě tvůj bližní svým svědectvím zahanbil.
9
Máš-li spor se svým bližním, vyřiď si ho sám a nevynášej při tom tajemství někoho jiného;
10
dozvěděl by se to a svými pomluvami by se obrátil proti tobě.
11
Jako zlatá jablka na stříbrné míse Jsou slova pronesená v pravou chvíli.
12
Jako zlatý prsten, jako klenot z ryzího zlata Je moudrá rada pro vnímavé ucho.
13
Spolehlivý posel s dobrou zprávou je jako chladivý sníh v žáru žní; tak osvěží duši svého pána.
14
Vítr věštící bouři a oblaka bez kapky deště — to je ten, kdo slíbí dar, ale nikdy ho nedá.
15
Trpělivostí přemluvíš i vlivnou osobu a vlídnou řečí zlámeš i kosti.
16
Našel jsi med? Jez ho s mírou; Dej pozor, ať se jím nepřejíš a nezvrátíš ho.
17
Svého bližního navštěvuj jen zřídka, jinak se tě přesytí a začne tě nenávidět.
18
Kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví je jako kladivo, meč a ostrý šíp.
19
Počítat s proradným člověkem v čase neštěstí je stejné jako spoléhat se na vykotlaný zub nebo vymknutou nohu.
20
Kdo zarmoucenému zpívá písně, je jako ten, kdo v zimě svléká druhému šaty nebo mu nalévá do rány ocet.
21
Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť ho chlebem a má-li žízeň, napoj ho vodou;
22
nahrneš tím na jeho hlavu řeřavé uhlí a Hospodin ti odplatí.
23
Severní vítr přináší déšť a pomlouvačný jazyk způsobí hněvivý obličej
24
Lépe je bydlit někde v koutku na střeše než s hašteřivou ženou v jednom domě.
25
Dobrá zpráva z daleké země je jako studená voda pro utrmáceného člověka.
26
Spravedlivý, který se chová vrtkavě před svévolníkem, je jako zkalený pramen a zkažená studánka.
27
Sníst mnoho medu není zdravé, proto šetři slova chvály a uznání.
28
Muž, který nedovede ovládnout je jako město s rozbořenými hradbami.
Přísloví 25:1
Přísloví 25:2
Přísloví 25:3
Přísloví 25:4
Přísloví 25:5
Přísloví 25:6
Přísloví 25:7
Přísloví 25:8
Přísloví 25:9
Přísloví 25:10
Přísloví 25:11
Přísloví 25:12
Přísloví 25:13
Přísloví 25:14
Přísloví 25:15
Přísloví 25:16
Přísloví 25:17
Přísloví 25:18
Přísloví 25:19
Přísloví 25:20
Přísloví 25:21
Přísloví 25:22
Přísloví 25:23
Přísloví 25:24
Přísloví 25:25
Přísloví 25:26
Přísloví 25:27
Přísloví 25:28
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31