A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 231
Usedneš-li ke stolu s vysoce postaveným, chovej se podle toho.
2
Nasadíš si nůž na vlastní hrdlo, když budeš nestřídmý.
3
Nedej se svést jeho pochoutkami, ty nepatří mezi pokrm ke zdravému nasycení.
4
Nehoň se za bohatstvím, Seber rozum a usiluj o to, co má trvání.
5
Vždyť sotva je získáš, vypadne ti z ruky; nasadí si křídla a jako orel k nebi uletí.
6
Nenechej se hostit hamižným člověkem a neprahni po jeho lahůdkách!
7
Jako je odporný on, takové bude i to, co ti nabízí. Pobídne tě: Jen jez a pij! ale v srdci si myslí něco jiného.
8
Nakonec nazloben zvrátíš, co jsi snědl a budeš litovat každé lichotky, kterou jsi mu řekl.
9
Nesnaž se radit hlupákovi, protože každou dobrou radou pohrdne.
10
Neposunuj staré mezníky vdov a nesnaž se získat pole sirotků;
11
mají mocného zastánce, který je před tebou ochrání.
12
Buď přístupný dobrým napomenutím a nezacpávej si uši před moudrými radami.
13
Nezdráhej se potrestat chlapce, švihneš-li ho prutem, nezemře,
14
jestli mu dáš výprask, odvrátíš ho od záhuby.
15
Můj synu, jestliže si budeš moudře počínat, budu z toho mít i já radost,
16
budu se těšit, když budu slyšet, jak moudře mluvíš.
17
Nenechej se unášet horlivostí proti hříšníkům, ale buď nadšený v uctivé bázni před Hospodinem.
18
Budoucnost ti dá za pravdu a tvá naděje tě nezklame!
19
Poslouchej, můj synu, a buď moudrý, rozhodni se pro rovnou cestu!
20
Straň se pijanů vína a nevyhledávej žrouty masa,
21
protože opilci a žrouti zchudnou a nakonec budou spát v hadrech.
22
Poslouchej otce, který ti dal život a nepohrdej svou matkou, když přijde do let.
23
Kup si pravdu — a nikdy se jí nezbavuj. drž se moudrosti, kázně a rozvahy!
24
Otec zbožného syna může jásat, a kdo má moudrého syna, může se z něho těšit.
25
Ať se raduje tvůj otec i tvá matka, ať jásají tvoji rodiče.
26
Můj synu, dej mi své srdce, vydej se na moji cestu, kterou jsem ti ukázal.
27
Prostitutka — to je hluboká jáma, cizí žena je jako úzká studna, jako past;
28
jako loupežník klade léčky a rozmnožuje řady nevěrných mužů.
29
Kdo vzdychá? Kdo naříká? Kdo hledá hádky? Kdo vede blábolivé řeči? Kdo se bije bez příčiny? Kdo chodí se zkaleným zrakem?
30
Ti, kdo dlouze vysedávají u vína, Ti, co si libují v míchaných alkoholických nápojích.
31
Nehleď na víno, jak se červená, jak se perlí v poháru, jak lehce sklouzne hrdlem.
32
Nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije.
33
Tvé oči budou vidět ztřeštěné věci a budeš mluvit nesmysly.
34
Budeš jako ten, co usíná na vzdutím moři, jako ten, co se drží na vrcholu stožáru.
35
Řekneš si: ‚Bili mne, ale nebolelo to, mlátili mne, ale necítil jsem to. Až se probudím, zkusím to znovu.’Přísloví 23:1

Přísloví 23:2

Přísloví 23:3

Přísloví 23:4

Přísloví 23:5

Přísloví 23:6

Přísloví 23:7

Přísloví 23:8

Přísloví 23:9

Přísloví 23:10

Přísloví 23:11

Přísloví 23:12

Přísloví 23:13

Přísloví 23:14

Přísloví 23:15

Přísloví 23:16

Přísloví 23:17

Přísloví 23:18

Přísloví 23:19

Přísloví 23:20

Přísloví 23:21

Přísloví 23:22

Přísloví 23:23

Přísloví 23:24

Přísloví 23:25

Přísloví 23:26

Přísloví 23:27

Přísloví 23:28

Přísloví 23:29

Přísloví 23:30

Přísloví 23:31

Přísloví 23:32

Přísloví 23:33

Přísloví 23:34

Přísloví 23:35Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31