A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 211
Královo srdce je v ruce Hospodinově jako potok; ubírá se podle jeho uvážení.
2
Člověk považuje všechny cesty za správné, Jeho srdce však posuzuje Hospodin.
3
Více než obětí si Hospodin váží spravedlnosti a práva.
4
Svévolník si zakládá na tom, co je hříchem, pýcha a nadutost mu čiší z očí.
5
Pracovitému jsou plány k užitku; ukvapený zisk je ztrátou.
6
Lživým jazykem získaný poklad je jako lehký opar, jako smrtelná past.
7
Ničemové zahynou ve vlastní pasti, protože nečinili, co je správné.
8
Křivolaká je cesta hříšníka, chování čistého člověka je přímé.
9
Lépe je bydlet v koutku na střeše než žít v jednom domě se svárlivou ženou.
10
Ničema touží jenom po zlu, ani přítel si nezíská jeho přízeň.
11
Bij toho, kdo se posmívá a jiný hlupák se poučí, Domlouvej rozumnému, ten si to vezme k srdci.
12
Hříšníkův dům je spravedlivému výstrahou; svévolníka zahubí jeho vlastní zloba.
13
Kdo nechce slyšet volání chudáka, Bude jednou nadarmo volat o pomoc.
14
Tajný dar ukonejší hněv a úplatek strčený do kapsy přemůže zlost.
15
Správné jednání přináší člověku radost, kdežto konat zlo nahání strach.
16
Kdo opustí rozumnou cestu, směřuje do říše smrti.
17
Cestou k chudobě je záliba v zábavách, nezbohatne ten, kdo miluje víno a hodování.
18
Spravedlivý bude za své viny vykoupen, bezbožného potká to, co pro něho zamýšlel.
19
Lépe je žít na poušti než s hašteřivou a zlou ženou.
20
Moudrý ve svém domě shromažďuje poklad, kdežto hlupák jej lehkovážně promrhá.
21
Kdo usiluje o spravedlnost a milosrdenství, ten získá život, Boží ospravedlnění a čest.
22
Moudrý se zmocní města se silnou posádkou a zboří pevnost, na kterou spoléhali.
23
Kdo si dává pozor na svá slova, uchrání se před mnohým trápením.
24
Posměvač — to je drzý a pyšný muž, jeho opovážlivost nezná mezí.
25
Lenocha zahubí nenaplněné touhy, protože jeho ruce se štítí práce.
26
Neukojené choutky ho denně sžírají, kdežto spravedlivý neskrblí, a přece má z čeho rozdávat.
27
Hospodin má odpor k oběti svévolníka, zvláště když ji přináší s vypočítavostí.
28
Lživý svědek musí zahynout, ale kdo vypoví podle pravdy, co viděl a slyšel, ten bude mít poslední slovo.
29
Ničema dokáže vystoupit s nestoudnou tváří; ohleduplný a čestný jedná s rozmyslem.
30
Před Hospodinem neobstojí žádná lidská moudrost, žádný úmysl ani lidský záměr.
31
I když je jezdec svým koněm sebelépe vyzbrojen, o vítězství nakonec rozhodne Hospodin.Přísloví 21:1

Přísloví 21:2

Přísloví 21:3

Přísloví 21:4

Přísloví 21:5

Přísloví 21:6

Přísloví 21:7

Přísloví 21:8

Přísloví 21:9

Přísloví 21:10

Přísloví 21:11

Přísloví 21:12

Přísloví 21:13

Přísloví 21:14

Přísloví 21:15

Přísloví 21:16

Přísloví 21:17

Přísloví 21:18

Přísloví 21:19

Přísloví 21:20

Přísloví 21:21

Přísloví 21:22

Přísloví 21:23

Přísloví 21:24

Přísloví 21:25

Přísloví 21:26

Přísloví 21:27

Přísloví 21:28

Přísloví 21:29

Přísloví 21:30

Přísloví 21:31Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31