A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 201
Víno dodává klamnou odvahu a opojný nápoj vede k výtržnostem; vedou k vrávorání a zbavují moudrosti.
2
Oprávněný hněv panovníka budí hrůzu jako řev mladého lva; kdo ho vydráždí, zahrává si s životem.
3
Je ke cti člověku, zabrání-li hádce, jenom hlupák se do ní pouští.
4
Neoře-li lenoch na podzim, marně hledá o žních úrodu.
5
Úmysly v srdci muže jsou jako hluboká voda jen moudrý člověk z ní čerpá.
6
Mnoho je těch, kteří staví na odiv svou dobrotu, komu však lze věřit?
7
Šťastné jsou děti toho, kdo žije bezúhonně.
8
Zasedne-li král na svůj trůn, aby soudil, Obezřetně oddělí zlé od dobrého.
9
Kdo může říci: „Zachoval jsem si čisté srdce, jsem bez viny, bez hříchu“?
10
Dvojí závaží a dvojí metr — obojí Hospodin nenávidí.
11
Už na dítěti se pozná, vyroste-li z něj čestný a upřímný člověk.
12
Slyšící ucho a vidoucí oko — obojí učinil Hospodin.
13
Nelibuj si ve spánku, abys nezchudnul, buď bdělý a nepoznáš hlad.
14
Kupující haní pokrytecky zboží: „Je špatné, špatné“, sotva však odejde, chlubí se, jak dobře nakoupil.
15
Zlata a drahých perel je dostatek, nejcennějším skvostem jsou však moudré rty.
16
Vezmi šaty tomu, kdo se zaručil za cizince; místo na nich, žádej zástavu na něm.
17
Chléb získaný klamem zpočátku chutná, ale nakonec mezi zuby skřípe jako písek.
18
Plánuješ-li, raď se, chceš-li vést boj, dobře rozvažuj.
19
Pomluvač nikdy neudrží tajemství a zradí; nesvěřuj nic důvěrného tomu, kdo je mnohomluvný.
20
Kdo zlořečí otci nebo matce, tomu zhasne světlo v hluboké tmě.
21
Nečestně získané jmění je bez požehnání.
22
Neříkej: „Odplatím se za zlo!“ Počkej na Hospodina, on se tě zastane.
23
Hospodinu se hnusí dvojí závaží, zavrženíhodné jsou falešné váhy.
24
Kroky člověka řídí Hospodin. Jak bychom mohli pochopit cesty, kterými nás vede?
25
Je pastí pro člověka něco unáhleně slíbit a teprve potom o správnosti slibu uvažovat.
26
Moudrý král pročišťuje svévolníky jako rolník obilí, dá je přejet koly mlátícího vozu.
27
Hospodin prosvěcuje nitro člověka, prozkoumává nejskrytější místa jeho duše.
28
Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím upevňuje svůj trůn.
29
Ozdobou mladíků je jejich síla, krásou starců jsou šediny.
30
Modřiny a šrámy jsou lékem na zlo, šlehy prutem čistí skvrny duše.Přísloví 20:1

Přísloví 20:2

Přísloví 20:3

Přísloví 20:4

Přísloví 20:5

Přísloví 20:6

Přísloví 20:7

Přísloví 20:8

Přísloví 20:9

Přísloví 20:10

Přísloví 20:11

Přísloví 20:12

Přísloví 20:13

Přísloví 20:14

Přísloví 20:15

Přísloví 20:16

Přísloví 20:17

Přísloví 20:18

Přísloví 20:19

Přísloví 20:20

Přísloví 20:21

Přísloví 20:22

Přísloví 20:23

Přísloví 20:24

Přísloví 20:25

Přísloví 20:26

Přísloví 20:27

Přísloví 20:28

Přísloví 20:29

Přísloví 20:30Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31