A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 21
Můj synu, přijmeš-li má slova a přivlastníš-li si mé rady,
2
nastavíš-li své ucho, abys naslouchal moudrosti a otevřeš-li své srdce rozumnosti,
3
budeš-li se hlásit o moudrost a bytostně se domáhat porozumění,
4
budeš-li toužit po moudrosti jako po stříbře a hledat ji jako skrytý poklad,
5
tehdy přijdeš k poznání Boha a pochopíš, co je to bázeň před Hospodinem.
6
Vždy je to Hospodin, kdo dává moudrost, z jeho úst přichází vědění a rozumnost.
7
K vítězství pomáhá jen poctivým a všem čistým je ochranným štítem.
8
On je ten, kdo drží stráž na cestách práva a své věrné na nich chrání.
9
Pak pochopíš, co je to právo a spravedlnost, pak poznáš, co je poctivé a správné.
10
Ve tvém srdci se usídlí moudrost a teprve potom se budeš těšit ze svých vědomostí.
11
Bude tě střežit rozvážnost a ochraňovat prozíravost.
12
Vyvaruješ se zlých cest a budeš uchráněn před těmi, kdo mluví převrácené věci,
13
před těmi, co opustili přímé stezky a vydali se na temné cesty.
14
Neuškodí ti ten, kdo si libuje ve zlu a kdo jásá nad zvráceností,
15
jehož cesta je zmateně pokřivená a kdo je falešný v každém činu.
16
Moudrost tě ochrání před ženou, která ti nepatří a která se jen úlisně vemlouvá,
17
která opouští svého partnera a nedbá na slib, který dala před Bohem.
18
Taková žena propadla smrti a ke zkáze vede i svůj dům.
19
Kdo se s ní zaplete, nenajde cestu zpět a ztratí život.
20
A tak choď po cestě dobrých lidí a drž se stezky spravedlivých,
21
protože jenom takovým je určena tato země, ti ji budou obývat.
22
Bezbožníci z ní budou vyhlazeni, ti, kteří zradili, budou z ní vyrváni.Přísloví 2:1

Přísloví 2:2

Přísloví 2:3

Přísloví 2:4

Přísloví 2:5

Přísloví 2:6

Přísloví 2:7

Přísloví 2:8

Přísloví 2:9

Přísloví 2:10

Přísloví 2:11

Přísloví 2:12

Přísloví 2:13

Přísloví 2:14

Přísloví 2:15

Přísloví 2:16

Přísloví 2:17

Přísloví 2:18

Přísloví 2:19

Přísloví 2:20

Přísloví 2:21

Přísloví 2:22Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31