A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 191
Lépe je být chudý, ale bezúhonný, než bohatý a žijící nepoctivě.
2
Je bláznovství mít pošetilá přání, ale být k tomu ještě ukvapený, to vede k hříchu.
3
Člověk si škodí svým pošetilým jednáním, ale pro nezdar se hněvá na Hospodina.
4
Bohatství rozmnožuje počet přátel; ale chudého nemá kdo opustit.
5
Křivý svědek nezůstane bez trestu, nevyhne se mu ten, kdo šíří lži.
6
Urozenému se mnozí vtírají do přízně, se štědrým se kdekdo přátelí.
7
Jestliže se chudáka straní i jeho nejbližší, oč více ho opouštějí přátelé
8
Kdo má rád svůj život, usiluje o moudrost, kdo se snaží být rozumný, dosahuje úspěch.
9
Křivý svědek nezůstane bez trestu, záhuba potká toho, kdo šíří lži.
10
Nehodí se, aby hlupák žil v blahobytu, natož aby otrok vládnul nad panovníkem.
11
Rozvážnost vede člověka ke shovívavosti a je mu ke cti, umí-li odpouštět.
12
Jako řev lva nahání hrůzu, tak i hněv panovníka, kdežto jeho vlídnost působí jako vláha na rostlinu.
13
Neštěstím pro muže je nerozumný syn a hašteřivá žena je jako zatékající střecha.
14
Majetek a dům lze zdědit po rodičích, ale moudrá žena — to je dar od Hospodina.
15
Zahálčivost otupuje až do mrákoty líný člověk musí hladovět.
16
Kdo dbá na přikázání zákona, chrání svůj život kdo jimi pohrdá, ten zahyne.
17
Dobročinnost prokázaná potřebnému je půjčka, kterou Hospodin splatí.
18
Trestej syna, dokud je naděje, pomoz mu, dříve než zahyne.
19
Jestliže hněvivě vzplaneš, také ho tím potrestáš, jestliže odpustíš, budeš později více trestat.
20
Neodmítej rady a napomenutí, abys získal moudrost.
21
Člověk si vytvoří mnoho plánů, jisté však je jen to, co řídí Bůh.
22
Člověk touží po nechřadnoucí lásce, proto je mu čestný chudák bližší než lhář
23
Bohabojný člověk jde cestou k životu, je nasycen, bezpečně bydlí a unikne zlu.
24
Lenoch může vztahovat ruku k míse, ale jídlo do úst nedonese.
25
Potrestej posměvače a mnozí hlupáci se poučí, domlouvej rozumnému, ten si to vezme k srdci.
26
Hanebný je ten, kdo sužuje otce a odcizuje se matce.
27
Můj synu, odvrhni moje rady a napomenutí a sejdeš z cesty moudrých.
28
Úplatný svědek zesměšňuje právo a ústa ničemů se živí zlem.
29
Na posměvače čekají tresty a na hřbet hlupáků nářez.Přísloví 19:1

Přísloví 19:2

Přísloví 19:3

Přísloví 19:4

Přísloví 19:5

Přísloví 19:6

Přísloví 19:7

Přísloví 19:8

Přísloví 19:9

Přísloví 19:10

Přísloví 19:11

Přísloví 19:12

Přísloví 19:13

Přísloví 19:14

Přísloví 19:15

Přísloví 19:16

Přísloví 19:17

Přísloví 19:18

Přísloví 19:19

Přísloví 19:20

Přísloví 19:21

Přísloví 19:22

Přísloví 19:23

Přísloví 19:24

Přísloví 19:25

Přísloví 19:26

Přísloví 19:27

Přísloví 19:28

Přísloví 19:29Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31