A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 18

1
Od druhých se odlučuje, kdo hledá vlastní zájmy; bezohledně vyvolává sváry.
2
Hlupák nepřijme moudrou radu druhých, ale stojí jen za svými názory.
3
Kam vstoupí svévolník, přináší s sebou pohrdání; netupí však jen druhého, ale dělá hanbu sám sobě.
4
Slova moudrého jsou jako hluboké vody, životodárný pramen, osvěžující potok.
5
Není dobré nadržovat svévolníkovi a nezastat se spravedlivého.
6
Rty hlupáka rozněcují svár, jeho ústa volají po výprasku.
7
Svými ústy si hlupák připravuje zkázu, svými rty si chystá past.
8
Slova klevetníka jsou jako lahůdky a člověk se jimi dlouho živí.
9
Se svou prací kdo se loudá, je bratrem toho, kdo dílo pustoší.
10
Hospodinovo jméno je bezpečná věž, spravedlivý v ní nalezne útočiště.
11
Svůj majetek považuje boháč za pevnou tvrz, za vysokou hradbu ve svých představách.
12
Pýcha člověka předchází jeho pád; za pokorou přichází sláva.
13
Pro člověka je hanbou a bláznovstvím, skáče-li ukvapeně do řeči druhému.
14
Statečný člověk překoná bolesti těla, kdo ale přemůže zlomenou mysl?
15
Srdce rozumného usiluje získat poznání, ucho moudrého je vyhledává.
16
Dar otvírá člověku cestu, přivádí ho až vysoce postaveným.
17
Při každé rozepři se zdá, že právo je na straně toho, kdo mluví první, odpůrce však prokáže, jestli má pravdu.
18
Losem lze rozřešit nejasný spor a pokojně rozhodnout mezi svárlivými.
19
Spíše získáš nedobytný hrad než srdce zklamaného bratra, sváry jsou jako závora u pevnosti.
20
Pronesená slova jsou plody, které později sklidí a bude se jimi sytit.
21
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho moudře používá, nasytí se jeho plody.
22
Kdo nalezl dobrou manželku, získal bohatství a přijal dar od Hospodina.
23
Chudý člověk se musí domáhat přízně, kdežto bohatý se tvrdě vynáší.
24
Hledat přátelství za každou cenu není k užitku, pravý přítel je však více nežli bratr.
Přísloví 18:1
Přísloví 18:2
Přísloví 18:3
Přísloví 18:4
Přísloví 18:5
Přísloví 18:6
Přísloví 18:7
Přísloví 18:8
Přísloví 18:9
Přísloví 18:10
Přísloví 18:11
Přísloví 18:12
Přísloví 18:13
Přísloví 18:14
Přísloví 18:15
Přísloví 18:16
Přísloví 18:17
Přísloví 18:18
Přísloví 18:19
Přísloví 18:20
Přísloví 18:21
Přísloví 18:22
Přísloví 18:23
Přísloví 18:24
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31