A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 171
Raději kus suchého chleba k tomu klid než dům plný masa a hádky.
2
Ničemného syna převyšuje rozvážný otrok, který nad ním panuje; s jeho bratry se rozdělí o dědictví.
3
Hospodin zkoumá lidská srdce, Jako se čistí stříbro v kelímku a zlato v peci.
4
Zlý člověk poslouchá řeči ze rtů ničemů, darebného lháře přitahuje zlomyslný jazyk.
5
Kdo se posmívá chudému, ten tupí jeho Tvůrci, trest nemine toho, kdo se raduje z jeho neštěstí.
6
Vnuci jsou ozdobou starců, synové jsou hrdí na své rodiče.
7
Hlupákovi se nelíbí moudré řeči, a ušlechtilý ještě více ušlechtilý pohrdá lží.
8
Jako kámen s tajemnou mocí je úplatek, i úspěch se za něj dá koupit.
9
Komu jde o lásku, ten nemluví o poklescích; kdo je však přetřásá, rozbíjí důvěrná přátelství.
10
Rozumnému pomůže pokárání více než sto ran hlupákovi.
11
Zlý ničema spřádá plány ke vzpouře, proto jako zlý posel na něj přijde trest.
12
Lépe je potkat medvědici zbavenou mláďat než hlupáka s jeho pošetilostí.
13
Kdo zlem za dobro oplácí, ten zlo ze svého domu nevyžene.
14
Kdo svár rozpoutá, jakoby vodní hráz protrhnul; proto se zastav dřív, než se rozpoutá bouře.
15
Ospravedlnit viníka a odsoudit nevinného, to obojí je odporné Hospodinu.
16
K čemu jsou peníze hlupákovi? Rád by koupil moudrost, ale nemá rozum!
17
Skutečný přítel miluje v každé chvíli, stává se bratrem v každém trápení.
18
Ruku podává a zaručuje se tak za bližního, kdo rozum nemá.
19
Kdo miluje sváry, ten miluje hřích, kdo staví vysoký dům, připravuje si pád.
20
Člověk s falešným srdcem nebude šťastný; věrolomný jazyk vede jen ke zkáze.
21
Kdo zplodil pošetilce, připravil si trápení; otec nerozumného nemůže mít radost.
22
Radostné srdce je lékem na bolest, zármutek působí chřadnutí těla.
23
Ničemný člověk přijímá úplatek, a tak ničí cesty práva.
24
Rozumný má za svůj cíl moudrost, hlupák bloumá od ničeho k ničemu.
25
Nerozumný syn působí svému otci trápení a hořkou bolest té, která ho porodila.
26
Je nesprávné pokutovat spravedlivého a šlechetného bít pro upřímnost.
27
Kdo ovládá svůj jazyk, je prozíravý, kdo jedná s klidem a rozvahou, je rozumný.
28
Za moudrého lze považovat i hlupáka, pokud mlčí, a za mudrce, neotevře-li pusu.Přísloví 17:1

Přísloví 17:2

Přísloví 17:3

Přísloví 17:4

Přísloví 17:5

Přísloví 17:6

Přísloví 17:7

Přísloví 17:8

Přísloví 17:9

Přísloví 17:10

Přísloví 17:11

Přísloví 17:12

Přísloví 17:13

Přísloví 17:14

Přísloví 17:15

Přísloví 17:16

Přísloví 17:17

Přísloví 17:18

Přísloví 17:19

Přísloví 17:20

Přísloví 17:21

Přísloví 17:22

Přísloví 17:23

Přísloví 17:24

Přísloví 17:25

Přísloví 17:26

Přísloví 17:27

Přísloví 17:28Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31