A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 151
Laskavá odpověď odvrací nenávist, kdežto tvrdé slovo vyvolává hněv a rozpor.
2
Moudrý svým jazykem přináší poznání a dobro, ale z úst hloupého vytéká bláznovství.
3
Oči Hospodinovy na všechno dohlížejí, sledují dobré i zlé.
4
Mírný jazyk je jako strom života, kdežto úskočný drtí ducha.
5
Nerozumný pošetilec pouští otcovy rady do větru, kdo si je však bere k srdci, jedná moudře.
6
V domě spravedlivého je mnoho pokladů, zisk svévolníka se promění v rozvrat a zkázu.
7
Rty moudrých rozsévají užitek a poznání, ze srdce hlupáka nevzejde nic.
8
Hospodin nenávidí oběť svévolníka, kdežto modlitbu upřímného přijímá s potěšením.
9
Cesta bezbožných se Hospodinu hnusí, miluje však toho, kdo miluje spravedlnost.
10
Trest stihne každého, kdo opustí správnou cestu, kdo nepřijímá výtku, zahyne.
11
Smrt i zkázu má Hospodin pod dohledem, oč více mu záleží na srdcích lidí.
12
Posměvač nemiluje toho, kdo ho napomíná, proto se moudrým vyhýbá.
13
Radost v srdci se odráží ve tváři, kdežto starosti a trápení kormoutí ducha.
14
Mysl rozumného dychtí po poznání, ale ústa hlupáků se sytí pošetilostmi.
15
Všechny dny utlačovaných jsou naplněny trápením, uchovat si však dobrou mysl znamená mít stálou hostinu.
16
Je lépe mít málo s posvátnou bázní před Hospodinem, než mít velký poklad a žít v neklidu.
17
Lepší je jíst jen zeleninu, ale s láskou, než chutný biftek s nenávistí.
18
Vznětlivý člověk vyvolává sváry, zatímco shovívavý hádky uklidňuje.
19
Lenochova cesta je plná trní, Upřímný a spravedlivý jde cestou dlážděnou.
20
Moudrý syn dělá otci radost, kdežto pošetilec, ten matkou pohrdá.
21
Hlupák se raduje ze svého bláznovství, zatímco rozumný jde za správným názorem.
22
Bez uvážlivé porady se plány zhroutí, dostatek rádců je zárukou úspěchu.
23
Vhodná odpověď přináší radost; dobré je vhodné slovo v pravý čas.
24
Cesta moudrých vede vzhůru, hluboko pod ním zůstanou osidla smrti.
25
Hospodin strhne stavbu pyšných, kdežto meze bezbranní vdovy ochrání.
26
Úskočné plány Hospodin nenávidí, ale těší se z každého bezelstného slova.
27
Kdo bezostyšně dychtí po bohatství, boří svůj dům; kdo nenávidí úplatky, bude žít.
28
Spravedlivý člověk zváží každé slovo, kdežto z úst ničemy soptí zlo.
29
Hospodin je vzdálený od svévolných ničemů, modlitby spravedlivých však vyslýchá.
30
Zářivý pohled naplňuje srdce radostí, dobrá zpráva osvěží ducha i kosti.
31
Mezi moudrými se cítí jako doma ten, kdo je ochoten naslouchat životodárným domluvám.
32
Kdo se vyhýbá pokárání, neváží si svého života, moudrost však získává ten, kdo přijme výtku.
33
Bázeň před Hospodinem je cesta k pravé moudrosti, pokora stojí vždy nad lidskou slávou.Přísloví 15:1

Přísloví 15:2

Přísloví 15:3

Přísloví 15:4

Přísloví 15:5

Přísloví 15:6

Přísloví 15:7

Přísloví 15:8

Přísloví 15:9

Přísloví 15:10

Přísloví 15:11

Přísloví 15:12

Přísloví 15:13

Přísloví 15:14

Přísloví 15:15

Přísloví 15:16

Přísloví 15:17

Přísloví 15:18

Přísloví 15:19

Přísloví 15:20

Přísloví 15:21

Přísloví 15:22

Přísloví 15:23

Přísloví 15:24

Přísloví 15:25

Přísloví 15:26

Přísloví 15:27

Přísloví 15:28

Přísloví 15:29

Přísloví 15:30

Přísloví 15:31

Přísloví 15:32

Přísloví 15:33Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31