A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 131
Moudrý syn přijímá otcovo napomenutí, ale posměvač rady odmítá.
2
Z dobrého ovoce svých rtů se sklízí dobrá úroda, kdežto proradný člověk vyvolává násilí.
3
Kdo střeží svá ústa, střeží svůj život, odmlouvačnému hrozí zkáza.
4
Lenoch touží, ale nadarmo, kdo pilně pracuje, bude nasycen.
5
Spravedlivý nenávidí lež, kdežto ničema jedná hanebně a odpudivě.
6
Spravedlnost je ochranou bezúhonného, ale přivádí hříšníka k pádu.
7
Někdo nic nemá, avšak vydává se za bohatého, jiný je zámožný, ale sobecky předstírá chudobu.
8
Bohatstvím se lze vykoupit z otročení, kdežto chudý žádnou možnost nemá.
9
Světlo spravedlivých jasně svítí, zatímco lampa bezbožných uhasíná.
10
Pýcha vyvolává jen spory, ale ti, kdo přijmou radu, ukazují svou moudrost.
11
Majetek nabytý rychle a bez námahy se scvrkne, ale tomu kdo poctivě sbírá hrst po hrstce, přibývá.
12
Dlouhé čekání člověka unaví, kdežto naplněná touha je stromem života.
13
Kdo pohrdá přikázáním, jde do záhuby, odměněn bude, kdo přijme jeho radu.
14
Učení moudrého je zřídlem života, držet se ho znamená uniknout smrti.
15
Obezřetnost získává uznání a přízeň, cesta proradných končí zkázou.
16
Moudrý dělá vše s rozvahou, kdežto hlupák se blamuje svou hloupostí.
17
Pošetilý svými zprávami žene druhé do neštěstí, zatímco spolehlivý jimi uzdravuje.
18
Hanba a chudoba je údělem toho, kdo pohrdá napomenutím, respekt má ten, kdo přijme radu.
19
Splněná touha je sladká duši, ale hlupák se děsí opustit zlo.
20
Moudrý bude ten, kdo se stýká s moudrými, kdo však táhne s hlupáky, dopadne špatně.
21
Hříšníky stíhá zlo, spravedliví mají za odměnu dobro.
22
Dobrý zanechá svým vnukům dědictví, majetek hříšníků je uchováván pro spravedlivé.
23
Chudému i úhor vydá dostatek pokrmu, bezprávím se však mnoho zmaří.
24
Prut nepoužívá ten, komu je jeho syn lhostejný, kdo ho má rád, zavčas ho i trestá.
25
Spravedlivý má vždy pokrm k nasycení, kdežto břicho ničemů má nedostatek.Přísloví 13:1

Přísloví 13:2

Přísloví 13:3

Přísloví 13:4

Přísloví 13:5

Přísloví 13:6

Přísloví 13:7

Přísloví 13:8

Přísloví 13:9

Přísloví 13:10

Přísloví 13:11

Přísloví 13:12

Přísloví 13:13

Přísloví 13:14

Přísloví 13:15

Přísloví 13:16

Přísloví 13:17

Přísloví 13:18

Přísloví 13:19

Přísloví 13:20

Přísloví 13:21

Přísloví 13:22

Přísloví 13:23

Přísloví 13:24

Přísloví 13:25Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31