A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 121
Kdo má v oblibě kázeň, miluje poznání a moudrost, kdo však pohrdá napomenutím, je hlupák.
2
Dobrý nachází Hospodinovu přízeň, kdežto s intrikánem jedná podle zásluhy.
3
Bezbožnost nepřináší životní stabilitu; nevyvrátí se jen kořen spravedlivých.
4
Statečná žena je korunou svého manžela, kdežto nestoudná žena je mu jako zákeřná nemoc v kostech.
5
Spravedliví uvažují o pravdě a právu, svévolníkům je vlastní lstivé jednání.
6
Už ve slovech svévolníků jsou vražedné úklady, kdežto v ústech spravedlivých je záchrana.
7
Bezbožní budou poraženi a zmizí, ale dům spravedlivých bude uchován.
8
Rozumný člověk je chválen a ctěn, ovšem v opovržení je ten, kdo má zvrácené srdce.
9
Lépe je být nevýznamný, ale umět se uživit, než se pyšně vynášet a nemít na chleba.
10
Spravedlivý se stará o potřeby svého dobytka, ale srdce svévolníka je bezcitné.
11
Kdo obdělává své pole, bude mít dostatek chleba, kdo se honí za marnými věcmi, je blázen.
12
Svévolník se honí za kdejakým zlem, kdežto spravedlivý je pevně zakořeněn a přináší dobré plody.
13
Zlý člověk se slovy zaplétá do vlastní léčky, ale spravedlivý se zachrání před trápením.
14
Dobrým ovocem svých rtů se lze nasytit, stejně se ovšem každý setká i s vlivem svých činů.
15
Pošetilec se domnívá, že jen jeho cesta je správná, kdo však přijme radu, ten je moudrý.
16
Hlupák dá bez rozpaků najevo svou zlobu, kdežto moudrý se nenechá unést hněvem.
17
Pravdomluvný svědek se vždy postaví za to, co je správné, kdežto falešný svědek podvádí a klame.
18
Nerozvážná a bezohledná slova bodají jako meč, kdežto slova moudrých léčí.
19
Pravdivá slova mají trvalou hodnotu, zatímco lež má krátký život.
20
Kdo jedná lstivě, má v srdci zlo, radostí jsou odměněni ti, co vedou k pokoji.
21
Spravedlivého nepostihne neštěstí, ničemové vrchovatě sklidí, co rozsévali.
22
Hospodin nenávidí lživé rty, ale líbí se mu ti, co upřímně jednají.
23
Chytrý člověk se nechlubí svými vědomostmi; hlupák vytlachá, co v něm je.
24
Ruka pilných bude vládnout, kdežto lenoši budou otročit.
25
Starosti člověka tlačí k zemi, ale dobré slovo působí radost.
26
Spravedlivý prokazuje druhým přízeň, kdežto ničema svým klamem zavádí na scestí.
27
Lenoch si neuloví, a proto nemá, co by upekl, ale pilný rozmnoží svůj majetek.
28
Na cestě spravedlnosti je život, ale cesta bezbožnosti vede k smrti.Přísloví 12:1
Přísloví 12:2
Přísloví 12:3
Přísloví 12:4
Přísloví 12:5
Přísloví 12:6
Přísloví 12:7
Přísloví 12:8
Přísloví 12:9
Přísloví 12:10
Přísloví 12:11
Přísloví 12:12
Přísloví 12:13
Přísloví 12:14
Přísloví 12:15
Přísloví 12:16
Přísloví 12:17
Přísloví 12:18
Přísloví 12:19
Přísloví 12:20
Přísloví 12:21
Přísloví 12:22
Přísloví 12:23
Přísloví 12:24
Přísloví 12:25
Přísloví 12:26
Přísloví 12:27
Přísloví 12:28


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31