A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 1

1
Toto jsou přísloví izraelského krále Šalomouna, Davidova syna.
2
Jejich sbírka má přispět k poznání moudrosti a kázně a k pochopení rozumných myšlenek.
3
Tyto výpovědi mají naučit rozvážnosti, vést ke spravedlnosti, mravnosti a poctivosti,
4
aby se nezkušení stali obezřetnými a mladí aby získali poznání a osvojili si prozíravost.
5
Kdo jsi moudrý, naslouchej a rozmnož svoje znalosti, kdo jsi rozumný, obohať svoje schopnosti.
6
Seznam se s příslovími a rčeními moudrých a pochop jejich skryté tajemství.
7
Bázeň před Hospodinem je počátek poznání; jenom nadutí pošetilci pohrdají moudrostí a kázní.
8
Můj synu, dbej na rady svého otce a nepohrdej matčinými pokyny.
9
Jako krásný věnec ozdobí tvou hlavu a jako skvostný řetěz vyniknou na tvém hrdle.
10
Můj synu, budou-li tě lákat hříšníci, nezadávej si s nimi!
11
Přijdou a řeknou ti: „Pojď s námi, domluvíme se na toho pobožného, nic se nám nemůže stát.
12
Zlikvidujeme ho, pošleme ho tam, odkud není návratu mezi živé“.
13
Budou lákat slibem: „Víš, kolik toho získáme a jakou kořist si přineseme domů?
14
Všechno dáme na hromadu, a pak se stejným dílem rozdělíme.“
15
Můj synu, včas se zastav a nespolčuj se s nimi v takovém jednání.
16
Vždyť oni se řítí ke zlému a nerozpakují se prolévat krev.
17
Jako se ptáci chytají do sítí přímo před nimi roztaženými,
18
tak i oni sami sobě kladou léčky, na sebe číhají.
19
Tak skončí všichni, kdo se pachtí jen za ziskem, který nakonec zaplatí životem.
20
Věnujte pozornost moudrým, kteří i dnes veřejně vystupují. Moudrost lze slyšet na náměstích,
21
její hlas se ozývá i v hluku světa, rozhlašuje se z hradeb a hlásá se u vchodů do městských bran:
22
„Vy pošetilci, jak dlouho chcete setrvávat ve své naivitě? Vy posměvači, jak dlouho se budete posmívat?
23
Obraťte se, když vás napomínám! Já, moudrost, vás chci ovlivnit svým duchem a ochotně vám svěřím svá slova!
24
Volala jsem, ale jako bych křičela do větru, vztahovala jsem k vám ruku, ale vy jste mne odmítli,
25
každou moji radu jste zavrhli a všechna pokárání jste hodili za hlavu.
26
Proto se budu smát, až budete v úzkých, ano, budu se vám posmívat, až ve strachu nebudete vědět kudy kam,
27
až se vás jako náhlá bouře zmocní hrůza, až se jako vichr přižene svízel a přijde na vás bída a strádání.
28
Budete mne volat, ale já se neozvu, budete mne hledat, ale nenajdete mne,
29
protože jste pohrdli poznáním a nezvolili jste si bázeň před Hospodinem.
30
Zavrhli jste moje rady a pohrdli jste mými domluvami.
31
Proto budete jíst plody, které na své cestě sklidíte a pojídat budete to, co jste si sami zvolili.
32
Pošetilce zavraždí jeho vlastní pošetilost, hlupáka zhubí jeho hloupost.
33
Kdo mne však poslouchá, bude bezpečně bydlet; bude žít beze strachu a bude ochráněn před vším zlým.
Přísloví 1:1
Přísloví 1:2
Přísloví 1:3
Přísloví 1:4
Přísloví 1:5
Přísloví 1:6
Přísloví 1:7
Přísloví 1:8
Přísloví 1:9
Přísloví 1:10
Přísloví 1:11
Přísloví 1:12
Přísloví 1:13
Přísloví 1:14
Přísloví 1:15
Přísloví 1:16
Přísloví 1:17
Přísloví 1:18
Přísloví 1:19
Přísloví 1:20
Přísloví 1:21
Přísloví 1:22
Přísloví 1:23
Přísloví 1:24
Přísloví 1:25
Přísloví 1:26
Přísloví 1:27
Přísloví 1:28
Přísloví 1:29
Přísloví 1:30
Přísloví 1:31
Přísloví 1:32
Přísloví 1:33
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31