A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

2 Mojžíšova 281
Nechej si, Mojžíši, předvést svého bratra Árona a jeho syny Nádaba, Abíhúa, Eleazara a Ítamara. Vybral jsem je ze všech Izraelců, aby mi sloužili jako kněží.
2
Aby představoval důstojnost a vážnost, dej pro Árona zhotovit posvátné roucho.
3
Přikaž všem zručným mužům, které jsem obdařil dovedností pro tuto práci, ať pro Árona zhotoví posvátné roucho, aby se mohl stát mým knězem.
4
Šat, který pro něj zhotoví, bude vypadat takto: Kněz bude nosit tkanou halenu a dlouhé roucho, na němž bude mít zvlášť zhotovený nárameník a náprsník. Na hlavě pak bude mít turban a přes sebe přehozenou šerpu. Aby mi Áron a jeho synové mohli sloužit jako kněží, musíte pro ně ušít tato posvátná roucha.
5
Ať na ně krejčí použijí zlato, modrou, fialovou a červenou přízi a jemné plátno.
6
Z téhož materiálu bude také nárameník.
7
Budou jej tvořit dva díly, které budou na ramenou spojeny.
8
Součástí oděvu též bude bederní pás ušitý z jednoho kusu téhož materiálu.
9
9-10 Dále vezmete dva karneoly a vyryjete do nich jména izraelských rodů podle pořadí jejich narození. Šest jmen do každého z kamenů.
10
***
11
11-12 Tak jako rytec vyrývá znaky do pečeti, vyryje do kamenů těchto dvanáct jmen. Nakonec je nechej zasadit do zlaté obruby a připevnit k horní části nárameníku, jako památné kameny izraelského národa. Áron je pak bude i s vyrytými jmény nosit na ramenou jako upomínku vždy, když bude ve svatyni sloužit Hospodinu.
12
***
13
13-14 Kromě dvou kroužků dejte rovněž z ryzího zlata udělat dva řetízky a připevněte je ke kroužkům.
14
***
15
Dejte si také záležet na náprsníku, jehož prostřednictvím vám budu dávat najevo svá rozhodnutí. Stejně jako nárameník jej zhotovte ze zlata, modré, fialové a červené příze a jemně tkaného plátna.
16
Náprsník bude mít tvar čtverce o velikosti strany dvacet dva centimetrů a ušijete jej ze dvou vrstev látky, takže vytvoří kapsu.
17
Náprsník pak osázejte čtyřmi řadami drahokamů. Do první řady umístěte rubín, topas a smaragd,
18
druhou řadu vytvořte z malachitu, safíru a jaspisu,
19
do třetí řady dejte opál achát a ametyst
20
a nakonec čtvrtou řadu osázejte chrysolitem, karneolem a onyxem. Všechny kameny však nejprve vsaďte do zlatých pouzder.
21
Na náprsníku tedy bude celkem dvanáct drahokamů, z nichž každý bude představovat jeden z izraelských rodů a jejichž dvanáct jmen bude vyryto do drahokamů jako do pečeti.
22
22-24 K náprsníku také zhotovte dva řetízky z ryzího zlata a připevněte je pomocí dvou zlatých kroužků k jeho dvěma cípům.
23
***
24
***
25
Druhým koncem připevníte řetízky zepředu ke dvěma zlatým kroužkům v horní části nárameníku.
26
Další dva zlaté kroužky pak přišijete na vnitřní okraj náprsníku k lemu, kterým doléhá k nárameníku.
27
Jiné dva zlaté kroužky zase přišijete zepředu ke spodnímu okraji horní části nárameníku, nad bederním pásem naproti spodnímu okraji náprsníku.
28
Kroužky na náprsníku a nárameníku svažte modrou stužkou a spojte je s bederním pásem, aby náprsník od nárameníku neodstával.
29
Kdykoliv pak Áron vstoupí do svatyně, ponese na tomto náprsníku, v místě, kde mu v hrudi bije srdce, drahokamy se jmény izraelských rodů, aby mi je jako svému Hospodinu neustále připomínal.
30
Do kapsy náprsníku vložíte posvátné kameny urím a tumím, aby je měl Áron na srdci vždy, když bude vstupovat do mé přítomnosti. Áron tak u sebe neustále ponese losy, jejichž prostřednictvím budu Izraelcům sdělovat rozhodnutí, která jako jejich Hospodin učiním.
31
31-32 Dlouhé roucho k nárameníku zhotovte celé z modré látky s otvorem pro hlavu uprostřed. Okraje otvoru olemujte, aby se netřepily.
32
***
33
33-34 Na spodní lem kněžského roucha zavěste řadu granátových jablíček z modré, fialové a červené látky a mezi ně připevněte zlaté zvonečky tak, aby se navzájem střídaly podél celého spodního okraje.
34
***
35
Toto roucho bude Áron nosit při každé bohoslužbě. Vždy, když kněz bude vstupovat ke mně, ke svému Hospodinu, do svatyně nebo z ní bude vycházet, budou zvonky zvonit, aby nezemřel.
36
Dále nechej, Mojžíši, zhotovit květ z čistého zlata a stejným způsobem jako do pečeti do něj nechej vyrýt slova: "zasvěcen Hospodinu".
37
Tento květ pak pomocí modré stužky přivaž zepředu k turbanu.
38
Áron ho bude nosit na čele a ponese tak veškeré viny, které Izraelci vyznají při předkládání a posvěcování jakýchkoliv darů a obětí. Bude ho mít neustále na čele, abych mohl dary Izraelců přijmout.
39
Z jemného plátna dále zhotovte kněžskou halenu a turban. Ušijte také šerpu na oděv a ozdobte ji výšivkami.
40
Aby lidé respektovali a ctili také Áronovy syny ušijte pro ně haleny, šerpy a vysoké turbany.
41
Jakmile si Áron a jeho synové tato kněžská roucha oblečou, uveď je, Mojžíši, do úřadu a vysvěť je, aby mohli zastávat úřad mých kněží.
42
Ke kněžskému oděvu nechej také zhotovit plátěné spodní prádlo. Musí začínat u pasu a zakrývat stehna.
43
Áron a jeho synové je na sobě musí mít, kdykoliv vstoupí do svatyně, aby se se mnou setkali, nebo když přistoupí k oltáři, aby mi sloužili. Neponesou tak zodpovědnost za provinění a nezemřou. Toto nařízení platí pro Árona i jeho potomky a platí natrvalo.2 Mojžíšova 28:1

2 Mojžíšova 28:2

2 Mojžíšova 28:3

2 Mojžíšova 28:4

2 Mojžíšova 28:5

2 Mojžíšova 28:6

2 Mojžíšova 28:7

2 Mojžíšova 28:8

2 Mojžíšova 28:9

2 Mojžíšova 28:10

2 Mojžíšova 28:11

2 Mojžíšova 28:12

2 Mojžíšova 28:13

2 Mojžíšova 28:14

2 Mojžíšova 28:15

2 Mojžíšova 28:16

2 Mojžíšova 28:17

2 Mojžíšova 28:18

2 Mojžíšova 28:19

2 Mojžíšova 28:20

2 Mojžíšova 28:21

2 Mojžíšova 28:22

2 Mojžíšova 28:23

2 Mojžíšova 28:24

2 Mojžíšova 28:25

2 Mojžíšova 28:26

2 Mojžíšova 28:27

2 Mojžíšova 28:28

2 Mojžíšova 28:29

2 Mojžíšova 28:30

2 Mojžíšova 28:31

2 Mojžíšova 28:32

2 Mojžíšova 28:33

2 Mojžíšova 28:34

2 Mojžíšova 28:35

2 Mojžíšova 28:36

2 Mojžíšova 28:37

2 Mojžíšova 28:38

2 Mojžíšova 28:39

2 Mojžíšova 28:40

2 Mojžíšova 28:41

2 Mojžíšova 28:42

2 Mojžíšova 28:432 Mojžíšova 1 / 2Moj 1

2 Mojžíšova 2 / 2Moj 2

2 Mojžíšova 3 / 2Moj 3

2 Mojžíšova 4 / 2Moj 4

2 Mojžíšova 5 / 2Moj 5

2 Mojžíšova 6 / 2Moj 6

2 Mojžíšova 7 / 2Moj 7

2 Mojžíšova 8 / 2Moj 8

2 Mojžíšova 9 / 2Moj 9

2 Mojžíšova 10 / 2Moj 10

2 Mojžíšova 11 / 2Moj 11

2 Mojžíšova 12 / 2Moj 12

2 Mojžíšova 13 / 2Moj 13

2 Mojžíšova 14 / 2Moj 14

2 Mojžíšova 15 / 2Moj 15

2 Mojžíšova 16 / 2Moj 16

2 Mojžíšova 17 / 2Moj 17

2 Mojžíšova 18 / 2Moj 18

2 Mojžíšova 19 / 2Moj 19

2 Mojžíšova 20 / 2Moj 20

2 Mojžíšova 21 / 2Moj 21

2 Mojžíšova 22 / 2Moj 22

2 Mojžíšova 23 / 2Moj 23

2 Mojžíšova 24 / 2Moj 24

2 Mojžíšova 25 / 2Moj 25

2 Mojžíšova 26 / 2Moj 26

2 Mojžíšova 27 / 2Moj 27

2 Mojžíšova 28 / 2Moj 28

2 Mojžíšova 29 / 2Moj 29

2 Mojžíšova 30 / 2Moj 30

2 Mojžíšova 31 / 2Moj 31

2 Mojžíšova 32 / 2Moj 32

2 Mojžíšova 33 / 2Moj 33

2 Mojžíšova 34 / 2Moj 34

2 Mojžíšova 35 / 2Moj 35

2 Mojžíšova 36 / 2Moj 36

2 Mojžíšova 37 / 2Moj 37

2 Mojžíšova 38 / 2Moj 38

2 Mojžíšova 39 / 2Moj 39

2 Mojžíšova 40 / 2Moj 40