Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
2 Mojžíšova 28
1
Nechej si, Mojžíši, předvést svého bratra Árona a jeho syny Nádaba, Abíhúa, Eleazara a Ítamara. Vybral jsem je ze všech Izraelců, aby mi sloužili jako kněží.
2
Aby představoval důstojnost a vážnost, dej pro Árona zhotovit posvátné roucho.
3
Přikaž všem zručným mužům, které jsem obdařil dovedností pro tuto práci, ať pro Árona zhotoví posvátné roucho, aby se mohl stát mým knězem.
4
Šat, který pro něj zhotoví, bude vypadat takto: Kněz bude nosit tkanou halenu a dlouhé roucho, na němž bude mít zvlášť zhotovený nárameník a náprsník. Na hlavě pak bude mít turban a přes sebe přehozenou šerpu. Aby mi Áron a jeho synové mohli sloužit jako kněží, musíte pro ně ušít tato posvátná roucha.
5
Ať na ně krejčí použijí zlato, modrou, fialovou a červenou přízi a jemné plátno.
6
Z téhož materiálu bude také nárameník.
7
Budou jej tvořit dva díly, které budou na ramenou spojeny.
8
Součástí oděvu též bude bederní pás ušitý z jednoho kusu téhož materiálu.
9
9-10 Dále vezmete dva karneoly a vyryjete do nich jména izraelských rodů podle pořadí jejich narození. Šest jmen do každého z kamenů.
10
***
11
11-12 Tak jako rytec vyrývá znaky do pečeti, vyryje do kamenů těchto dvanáct jmen. Nakonec je nechej zasadit do zlaté obruby a připevnit k horní části nárameníku, jako památné kameny izraelského národa. Áron je pak bude i s vyrytými jmény nosit na ramenou jako upomínku vždy, když bude ve svatyni sloužit Hospodinu.
12
***
13
13-14 Kromě dvou kroužků dejte rovněž z ryzího zlata udělat dva řetízky a připevněte je ke kroužkům.
14
***
15
Dejte si také záležet na náprsníku, jehož prostřednictvím vám budu dávat najevo svá rozhodnutí. Stejně jako nárameník jej zhotovte ze zlata, modré, fialové a červené příze a jemně tkaného plátna.
16
Náprsník bude mít tvar čtverce o velikosti strany dvacet dva centimetrů a ušijete jej ze dvou vrstev látky, takže vytvoří kapsu.
17
Náprsník pak osázejte čtyřmi řadami drahokamů. Do první řady umístěte rubín, topas a smaragd,
18
druhou řadu vytvořte z malachitu, safíru a jaspisu,
19
do třetí řady dejte opál achát a ametyst
20
a nakonec čtvrtou řadu osázejte chrysolitem, karneolem a onyxem. Všechny kameny však nejprve vsaďte do zlatých pouzder.
21
Na náprsníku tedy bude celkem dvanáct drahokamů, z nichž každý bude představovat jeden z izraelských rodů a jejichž dvanáct jmen bude vyryto do drahokamů jako do pečeti.
22
22-24 K náprsníku také zhotovte dva řetízky z ryzího zlata a připevněte je pomocí dvou zlatých kroužků k jeho dvěma cípům.
23
***
24
***
25
Druhým koncem připevníte řetízky zepředu ke dvěma zlatým kroužkům v horní části nárameníku.
26
Další dva zlaté kroužky pak přišijete na vnitřní okraj náprsníku k lemu, kterým doléhá k nárameníku.
27
Jiné dva zlaté kroužky zase přišijete zepředu ke spodnímu okraji horní části nárameníku, nad bederním pásem naproti spodnímu okraji náprsníku.
28
Kroužky na náprsníku a nárameníku svažte modrou stužkou a spojte je s bederním pásem, aby náprsník od nárameníku neodstával.
29
Kdykoliv pak Áron vstoupí do svatyně, ponese na tomto náprsníku, v místě, kde mu v hrudi bije srdce, drahokamy se jmény izraelských rodů, aby mi je jako svému Hospodinu neustále připomínal.
30
Do kapsy náprsníku vložíte posvátné kameny urím a tumím, aby je měl Áron na srdci vždy, když bude vstupovat do mé přítomnosti. Áron tak u sebe neustále ponese losy, jejichž prostřednictvím budu Izraelcům sdělovat rozhodnutí, která jako jejich Hospodin učiním.
31
31-32 Dlouhé roucho k nárameníku zhotovte celé z modré látky s otvorem pro hlavu uprostřed. Okraje otvoru olemujte, aby se netřepily.
32
***
33
33-34 Na spodní lem kněžského roucha zavěste řadu granátových jablíček z modré, fialové a červené látky a mezi ně připevněte zlaté zvonečky tak, aby se navzájem střídaly podél celého spodního okraje.
34
***
35
Toto roucho bude Áron nosit při každé bohoslužbě. Vždy, když kněz bude vstupovat ke mně, ke svému Hospodinu, do svatyně nebo z ní bude vycházet, budou zvonky zvonit, aby nezemřel.
36
Dále nechej, Mojžíši, zhotovit květ z čistého zlata a stejným způsobem jako do pečeti do něj nechej vyrýt slova: "zasvěcen Hospodinu".
37
Tento květ pak pomocí modré stužky přivaž zepředu k turbanu.
38
Áron ho bude nosit na čele a ponese tak veškeré viny, které Izraelci vyznají při předkládání a posvěcování jakýchkoliv darů a obětí. Bude ho mít neustále na čele, abych mohl dary Izraelců přijmout.
39
Z jemného plátna dále zhotovte kněžskou halenu a turban. Ušijte také šerpu na oděv a ozdobte ji výšivkami.
40
Aby lidé respektovali a ctili také Áronovy syny ušijte pro ně haleny, šerpy a vysoké turbany.
41
Jakmile si Áron a jeho synové tato kněžská roucha oblečou, uveď je, Mojžíši, do úřadu a vysvěť je, aby mohli zastávat úřad mých kněží.
42
Ke kněžskému oděvu nechej také zhotovit plátěné spodní prádlo. Musí začínat u pasu a zakrývat stehna.
43
Áron a jeho synové je na sobě musí mít, kdykoliv vstoupí do svatyně, aby se se mnou setkali, nebo když přistoupí k oltáři, aby mi sloužili. Neponesou tak zodpovědnost za provinění a nezemřou. Toto nařízení platí pro Árona i jeho potomky a platí natrvalo.
2 Mojžíšova 28:1
2 Mojžíšova 28:2
2 Mojžíšova 28:3
2 Mojžíšova 28:4
2 Mojžíšova 28:5
2 Mojžíšova 28:6
2 Mojžíšova 28:7
2 Mojžíšova 28:8
2 Mojžíšova 28:9
2 Mojžíšova 28:10
2 Mojžíšova 28:11
2 Mojžíšova 28:12
2 Mojžíšova 28:13
2 Mojžíšova 28:14
2 Mojžíšova 28:15
2 Mojžíšova 28:16
2 Mojžíšova 28:17
2 Mojžíšova 28:18
2 Mojžíšova 28:19
2 Mojžíšova 28:20
2 Mojžíšova 28:21
2 Mojžíšova 28:22
2 Mojžíšova 28:23
2 Mojžíšova 28:24
2 Mojžíšova 28:25
2 Mojžíšova 28:26
2 Mojžíšova 28:27
2 Mojžíšova 28:28
2 Mojžíšova 28:29
2 Mojžíšova 28:30
2 Mojžíšova 28:31
2 Mojžíšova 28:32
2 Mojžíšova 28:33
2 Mojžíšova 28:34
2 Mojžíšova 28:35
2 Mojžíšova 28:36
2 Mojžíšova 28:37
2 Mojžíšova 28:38
2 Mojžíšova 28:39
2 Mojžíšova 28:40
2 Mojžíšova 28:41
2 Mojžíšova 28:42
2 Mojžíšova 28:43
2 Mojžíšova 1 / 2Moj 1
2 Mojžíšova 2 / 2Moj 2
2 Mojžíšova 3 / 2Moj 3
2 Mojžíšova 4 / 2Moj 4
2 Mojžíšova 5 / 2Moj 5
2 Mojžíšova 6 / 2Moj 6
2 Mojžíšova 7 / 2Moj 7
2 Mojžíšova 8 / 2Moj 8
2 Mojžíšova 9 / 2Moj 9
2 Mojžíšova 10 / 2Moj 10
2 Mojžíšova 11 / 2Moj 11
2 Mojžíšova 12 / 2Moj 12
2 Mojžíšova 13 / 2Moj 13
2 Mojžíšova 14 / 2Moj 14
2 Mojžíšova 15 / 2Moj 15
2 Mojžíšova 16 / 2Moj 16
2 Mojžíšova 17 / 2Moj 17
2 Mojžíšova 18 / 2Moj 18
2 Mojžíšova 19 / 2Moj 19
2 Mojžíšova 20 / 2Moj 20
2 Mojžíšova 21 / 2Moj 21
2 Mojžíšova 22 / 2Moj 22
2 Mojžíšova 23 / 2Moj 23
2 Mojžíšova 24 / 2Moj 24
2 Mojžíšova 25 / 2Moj 25
2 Mojžíšova 26 / 2Moj 26
2 Mojžíšova 27 / 2Moj 27
2 Mojžíšova 28 / 2Moj 28
2 Mojžíšova 29 / 2Moj 29
2 Mojžíšova 30 / 2Moj 30
2 Mojžíšova 31 / 2Moj 31
2 Mojžíšova 32 / 2Moj 32
2 Mojžíšova 33 / 2Moj 33
2 Mojžíšova 34 / 2Moj 34
2 Mojžíšova 35 / 2Moj 35
2 Mojžíšova 36 / 2Moj 36
2 Mojžíšova 37 / 2Moj 37
2 Mojžíšova 38 / 2Moj 38
2 Mojžíšova 39 / 2Moj 39
2 Mojžíšova 40 / 2Moj 40