A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Mojžíšova 271
Z akáciového dřeva dále vyrobíte metr a půl vysoký obětní oltář ve tvaru čtverce o straně dva a půl metru.
2
Každý z jeho čtyř úhlů ozdobíte napodobeninou rohu. Všechno ale musíte zhotovit z jednoho kusu a nakonec oltář potáhněte bronzem.
3
Všechny nástroje a oltářní nádoby zhotovíte rovněž z bronzu - misky na popel, lopatky, kropenky, vidličky na maso i pánve na oharky.
4
Vyrobíte také bronzový mřížovaný rošt a ke všem jeho čtyřem rohům připevníte bronzové kruhy.
5
Tento rošt potom připevněte do poloviny výšky oltáře.
6
Dále zhotovte akáciové tyče a potáhněte je bronzem.
7
Když potom budete oltář přenášet, zavěsíte tyče do čtyř kruhů po obou jeho stranách.
8
Oltář bude dutý, vyrobený z desek přesně tak, jak jsem ti, Mojžíši, ukázal na hoře.
9
Kolem svatyně nakonec vytvoříte nádvoří. Na jižní straně bude ohraničeno zástěnou z jemně tkaného plátna v délce padesáti metrů.
10
Zástěnu pověsíte pomocí stříbrných tyčí s háčky mezi dvacet kůlů. Všechny kůly přitom musí stát ve dvaceti bronzových patkách.
11
Severní stranu bude obepínat zástěna téhož rozměru, kterou stříbrnými háčky rovněž zavěsíte na stříbrné tyče upevněné na dvaceti kůlech s bronzovými patkami.
12
Na západní straně uděláte zástěnu polovičního rozměru a pověsíte ji jen na deset kůlů s bronzovými patkami.
13
13-15 Také šířka východní strany nádvoří bude jen dvacet pět metrů, ale navíc zde ponecháte uprostřed volný prostor pro vstup a oba okraje ohraničíte sedm a půl metrovou zástěnou vždy na třech kůlech s patkami.
14
***
15
***
16
Na vstupní prostor do nádvoří pak použijte deset metrů výšivkami zdobené modré, fialové a červené látky z jemného plátna a zavěste ji na čtyři kůly usazené v bronzových patkách.
17
Všechny kůly kolem nádvoří musí mít bronzové patky, stříbrné háčky a budou spojeny stříbrnými tyčemi.
18
Nádvoří tedy bude mít délku padesát metrů a šířku dvacet pět metrů a bude kolem dokola ohraničeno pruhem jemného plátna vysokým dva a půl metru, který bude viset na kůlech s bronzovými patkami.
19
Veškeré zbývající předměty, které se budou jakkoliv používat při obřadu ve svatyni, včetně kolíků ke stanovým houním svatyně i k ohradě okolo nádvoří, zhotovte z bronzu.
20
Dále, Mojžíši, přikaž Izraelcům, aby ti přinášeli čistý olivový olej, který pak budete přilévat do kahánků, aby v nich neustále hořel plamínek.
21
V místnosti před oponou, za níž bude stát truhla s deskami Zákona, budou Áron a jeho potomci sloužit Hospodinu a od večera do rána udržovat hořící kahánky. Toto nařízení pak bude platit také pro všechny následující generace Izraelců.2 Mojžíšova 27:1

2 Mojžíšova 27:2

2 Mojžíšova 27:3

2 Mojžíšova 27:4

2 Mojžíšova 27:5

2 Mojžíšova 27:6

2 Mojžíšova 27:7

2 Mojžíšova 27:8

2 Mojžíšova 27:9

2 Mojžíšova 27:10

2 Mojžíšova 27:11

2 Mojžíšova 27:12

2 Mojžíšova 27:13

2 Mojžíšova 27:14

2 Mojžíšova 27:15

2 Mojžíšova 27:16

2 Mojžíšova 27:17

2 Mojžíšova 27:18

2 Mojžíšova 27:19

2 Mojžíšova 27:20

2 Mojžíšova 27:212 Mojžíšova 1 / 2Moj 1

2 Mojžíšova 2 / 2Moj 2

2 Mojžíšova 3 / 2Moj 3

2 Mojžíšova 4 / 2Moj 4

2 Mojžíšova 5 / 2Moj 5

2 Mojžíšova 6 / 2Moj 6

2 Mojžíšova 7 / 2Moj 7

2 Mojžíšova 8 / 2Moj 8

2 Mojžíšova 9 / 2Moj 9

2 Mojžíšova 10 / 2Moj 10

2 Mojžíšova 11 / 2Moj 11

2 Mojžíšova 12 / 2Moj 12

2 Mojžíšova 13 / 2Moj 13

2 Mojžíšova 14 / 2Moj 14

2 Mojžíšova 15 / 2Moj 15

2 Mojžíšova 16 / 2Moj 16

2 Mojžíšova 17 / 2Moj 17

2 Mojžíšova 18 / 2Moj 18

2 Mojžíšova 19 / 2Moj 19

2 Mojžíšova 20 / 2Moj 20

2 Mojžíšova 21 / 2Moj 21

2 Mojžíšova 22 / 2Moj 22

2 Mojžíšova 23 / 2Moj 23

2 Mojžíšova 24 / 2Moj 24

2 Mojžíšova 25 / 2Moj 25

2 Mojžíšova 26 / 2Moj 26

2 Mojžíšova 27 / 2Moj 27

2 Mojžíšova 28 / 2Moj 28

2 Mojžíšova 29 / 2Moj 29

2 Mojžíšova 30 / 2Moj 30

2 Mojžíšova 31 / 2Moj 31

2 Mojžíšova 32 / 2Moj 32

2 Mojžíšova 33 / 2Moj 33

2 Mojžíšova 34 / 2Moj 34

2 Mojžíšova 35 / 2Moj 35

2 Mojžíšova 36 / 2Moj 36

2 Mojžíšova 37 / 2Moj 37

2 Mojžíšova 38 / 2Moj 38

2 Mojžíšova 39 / 2Moj 39

2 Mojžíšova 40 / 2Moj 40