A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Žalmy 721
(Modlitba za Šalomouna, aby se podobal Božímu Králi.) Bože, dej králi, Davidovu synu souditi vždycky spravedlivě,
2
aby hájil tvůj lid a zastávat se chudých podle práva.
3
Na horách ať je mír a v kraji spravedlnost.
4
Král zjedná právo poníženým: syn chudáka se může zvednout, kdo utlačuje, bude potrestán.
5
Král získá úctu, která nepomine, co trvat bude lidstvo a slunce s měsícem nad zemí vyjdou každý den.
6
Přijde jak déšť na posečenou louku, jak hojná rosa na vyprahlou zemi.
7
Dá rozkvět Božím lidem a hojnost pokoje, co země vytrvá.
8
Ten Boží panovník ovládne celou zemi, od moře k moři velikému, od řeky až do končin země.
9
Kočovné národy ho provolají králem a nepřátelé před ním budou líbat prach.
10
Vládcové Tarzu, Šeby, Sáby, ostrovů mu dají dary, odvedou mu daně.
11
Králové bez výjimky pokloní se před ním, národy všecky budou jemu sloužit.
12
Chudého vysvobodí, nepřeslechne prosbu, pomůže tomu, kdo nemá zastání.
13
Bude mít soucit s ubohými lidmi, a chudé vysvobodí z jejich nouze,
14
vykoupí slabé z rukou násilníků, vždyť každý člověk je mu stejně vzácný.
15
Ať na věky nám vládne! Dostane zlato až z daleké Sáby, Budou mu žehnat a modlit se za něj.
16
Postačí rozhodit obilí jen pár hrstí a klasy na horách porostou jako stromy, ve městech lidí jak na louce kvítí.
17
Jméno Božího Krále bude trvat věčně, poroste, dokud slunce denně svítí. Národy země budou si jím žehnat a vyvýší je nade všecka jména.
18
Hospodin Bůh, to on je požehnaný, Pán Izraele — jen on koná divy.
19
Ať Boží slavné jméno, na věky požehnané, naplní celou zemi touto slávou. Tak staň se, Bože, prosím! Amen!
20
(Tím končí modlitby a žalmy Davida, syna Jišajova.)Žalmy 72:1
Žalmy 72:2
Žalmy 72:3
Žalmy 72:4
Žalmy 72:5
Žalmy 72:6
Žalmy 72:7
Žalmy 72:8
Žalmy 72:9
Žalmy 72:10
Žalmy 72:11
Žalmy 72:12
Žalmy 72:13
Žalmy 72:14
Žalmy 72:15
Žalmy 72:16
Žalmy 72:17
Žalmy 72:18
Žalmy 72:19
Žalmy 72:20


Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150