A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Žalmy 711
Naději skládám v tebe, Pane, a věřím, že mne nezklameš.
2
Ty pravdu znáš, ty vysvoboď mne a vyslyš, buď mi záchranou.
3
Bezpečí dej mi, skalní skrýši, kam stále bych moh přicházet. Ty přece tolikrát jsi uschoval mne u sebe jako v pevnosti.
4
Jdou po mně, Pane, bezbožníci, jsou plní falše, násilí.
5
Naděje má jsi ty, Hospodine, od mládí čekám na tebe.
6
Dal jsi mi život, péči matky, za všecko to ti děkuji.
7
S údivem poznávají mnozí, jak mocně se mne zastáváš.
8
Hlasitě proto Boha chválím, den chválou začnu, ukončím.
9
Neodmítej mne v době stáří, sil ubývá, teď při mně stůj.
10
Nepřátel smečka už se sbíhá, jen na svou chvíli číhají,
11
říkají: „Bůh ho neochrání, pusťte se za ním, je teď sám!“
12
Buď blízko, Bože, nevzdaluj se, na pomoc rychle přispěchej!
13
Zahanbi ty, co na mne líčí, ať do vlastních pastí chytí se.
14
Na tebe čekám vytrvale a chválit nepřestanu tě.
15
Správně vše soudíš, to jsem poznal, tvou lásku popsat nestačím.
16
Tvou nesmírnou moc chci připomínat, tvou spravedlnost - a jenom ji.
17
Učím se znát tě již od mládí, o divech tvých rád vyprávím.
18
Ve stáří, když jsem zešedivěl, Bože můj, neopouštěj mne. Popřej mi času, abych mladým tvou pomoc a tvou velkou sílu já mohl slovy dosvědčit.
19
Spravedlnost tvá nekonečná, dosahuje až k výšinám; kdo se ti, Bože, vyrovná?
20
Ano, i těžkost dopouštěl jsi, vedls mne tmavým údolím, však život jsi mně zachoval, a z hrobu jsi mne přivedl.
21
Tak znovu důstojnost mně vracíš a vždycky znovu potěšíš.
22
Ladím si harfu ke tvé chvále, a chystám nové žalmy chval, tvou věrnost, Pane, vyzpívám.
23
Radostnou písní oslavím tě, že duši mou jsi vykoupil.
24
Jsi spravedlivý, o tom zpívám, den za dnem zvučí píseň má. Ti, kdo mně chystali zlé věci, ztichnou, hanbou se propadnou.Žalmy 71:1

Žalmy 71:2

Žalmy 71:3

Žalmy 71:4

Žalmy 71:5

Žalmy 71:6

Žalmy 71:7

Žalmy 71:8

Žalmy 71:9

Žalmy 71:10

Žalmy 71:11

Žalmy 71:12

Žalmy 71:13

Žalmy 71:14

Žalmy 71:15

Žalmy 71:16

Žalmy 71:17

Žalmy 71:18

Žalmy 71:19

Žalmy 71:20

Žalmy 71:21

Žalmy 71:22

Žalmy 71:23

Žalmy 71:24Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150