A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Žalmy 34

1
(David na útěku před Saulem se chce ukrýt u pelištejského krále Akíše. Ze strachu předstírá pomatenost. Není však přijat a ubírá se dál).
2
V každém čase chci Bohu dobrořečit, vždy ho budou ústa má chválit.
3
Bohem se bude chlubit duše má. Když to uslyší ponížení, povzbudí je to.
4
Se mnou budou oslavovat Boha a společně budeme vyvyšovat jeho jméno.
5
Na Boha jsem se obracel, slyšel mne a vyprostil mě ze všeho, čeho jsem se lekal.
6
Tvář každého, kdo se na něho obrátí se rozjasní a nemusí se rdít studem.
7
Lidé řeknou: pohleďte, tento ponížený volal a Bůh ho ze všech jeho úzkostí vysvobodil.
8
Vojensky obstupuje anděl Boží ty, kdo se k Bohu modlí a zastává se jich.
9
Přesvědčte se sami, jak dobrý je Bůh. Blaze každému, kdo se k němu utíká.
10
Vy, kdo v Boha věříte, chovejte se k němu s posvátnou úctou, protože takoví nemívají nedostatek v ničem dobrém.
11
Lvíčata strádají a hladovějí, ale ti, kdo mají Boha v úctě, nepostrádají nic dobrého.
12
Pojďte děti, dejte na mne, chci vás naučit mít úctu k Bohu.
13
Jak si má počínat člověk, který má rád život a jeho dary?
14
Ať si dá pozor na svůj jazyk, aby mluvil pravdu a nerozséval zlo.
15
Odvrať se od zlého, konej dobro, vyhledávej pokoj a zasazuj se o něj!
16
Oči Hospodinovy hledí pozorně na ty, kdo v něho věří a jeho uši slyší volání o pomoc.
17
Boží hněvivá tvář se obrací proti pachatelům zla, aby je, i památku jejich jména odsoudil.
18
Bůh slyší a vysvobozuje ze všech úzkostí ty, kdo k němu volají.
19
Blízko je Bůh těm, kdo jsou zkrušeni v srdci a zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán.
20
Mnohá trápení potkávají věřícího, ale Bůh ho ze všech vytrhuje.
21
Střeží každou kost v jeho těle a žádná nebývá zlámána.
22
Bezbožného zahubí jeho vlastní činy a ti, kdo nenávidí spravedlivého, budou odsouzeni.
23
Bůh vykoupí duše svých služebníků a ten, kdo v Bohu našel své útočiště, nebude odsouzen.
Žalmy 34:1
Žalmy 34:2
Žalmy 34:3
Žalmy 34:4
Žalmy 34:5
Žalmy 34:6
Žalmy 34:7
Žalmy 34:8
Žalmy 34:9
Žalmy 34:10
Žalmy 34:11
Žalmy 34:12
Žalmy 34:13
Žalmy 34:14
Žalmy 34:15
Žalmy 34:16
Žalmy 34:17
Žalmy 34:18
Žalmy 34:19
Žalmy 34:20
Žalmy 34:21
Žalmy 34:22
Žalmy 34:23
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150