A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

1 Letopisu 131
Za nějakou dobu David svolal všechny velitele svých vojsk a představil jim svůj plán.
2
2-3 Když se s nimi poradil, oznámil všem Izraelcům: "Chci vám dnes předložit svůj plán a žádám vás, abyste se k němu vyjádřili: V době vlády krále Saula jsme úplně zapomněli na truhlu s deskami Hospodinova Zákona. Pokud si to bude Hospodin, náš Bůh, přát a vy k tomu dáte svůj souhlas, navrhuji, abychom přinesli Hospodinovu truhlu zpět mezi nás. Nejprve ale rozešleme tuto zprávu všem Izraelcům, kněžím a lévijcům do všech měst a vesnic po celé zemi, aby přišli a připojili se k nám."
3
***
4
4-5 Protože všem shromážděným Izraelcům se Davidův návrh zamlouval a souhlasili s ním, nechal David svolat všechny Izraelce - od Egyptské řeky až k cestě do Chamátu, aby společně přinesli Hospodinovu truhlu z Kirjat-jearímu.
5
***
6
Jakmile se Izraelci shromáždili, vydali se s Davidem do Baaly u Kirjat-jearímu v Judsku pro Boží truhlu. Vznešenost Hospodinova jména a jeho přítomnost se zjevovaly nad cheruby, kteří zakrývali víko truhly.
7
Když dorazili k Abínádabovu domu, kde se Hospodinova truhla dosud nacházela, naložili ji na nový povoz, který řídili Uza a Achjó.
8
David a všichni ostatní Izraelci cestou zpět radostně tančili a za doprovodu citar, harf, tamburín, činelů a pozounů chválili Boha zpěvem.
9
9-10 Když ale míjeli Kídonův mlat, spřežení klopýtlo a vůz se zakymácel. Uza tedy rychle natáhl ruku k truhle, aby ji přidržel. Sotva však na ni položil ruku, Hospodin se rozlítil a za to, že se Uza dotkl posvátné truhly, ho sám na místě zahubil.
10
***
11
Davida Hospodinova reakce na Uzovo jednání rozhorlila, a proto místo, kde se vše odehrálo, nazval Peres-uza (to je Uzovo zbořeniště). Tento název se zachoval až dodnes.
12
Po tomto zážitku však David dostal strach a řekl si: "To není jen tak, přinést si Hospodinovu truhlu domů."
13
Proto nepřevezl Hospodinovu truhlu s sebou do Jeruzaléma, ale namísto toho ji nechal dopravit do domu Obéd-edóma z Gatu.
14
Truhla zůstala v jeho domě tři měsíce a po celou tu dobu Hospodin Obéd-edómovi i celé jeho rodině prokazoval svou přízeň.1 Letopisu 13:1

1 Letopisu 13:2

1 Letopisu 13:3

1 Letopisu 13:4

1 Letopisu 13:5

1 Letopisu 13:6

1 Letopisu 13:7

1 Letopisu 13:8

1 Letopisu 13:9

1 Letopisu 13:10

1 Letopisu 13:11

1 Letopisu 13:12

1 Letopisu 13:13

1 Letopisu 13:141 Letopisu 1 / 1Let 1

1 Letopisu 2 / 1Let 2

1 Letopisu 3 / 1Let 3

1 Letopisu 4 / 1Let 4

1 Letopisu 5 / 1Let 5

1 Letopisu 6 / 1Let 6

1 Letopisu 7 / 1Let 7

1 Letopisu 8 / 1Let 8

1 Letopisu 9 / 1Let 9

1 Letopisu 10 / 1Let 10

1 Letopisu 11 / 1Let 11

1 Letopisu 12 / 1Let 12

1 Letopisu 13 / 1Let 13

1 Letopisu 14 / 1Let 14

1 Letopisu 15 / 1Let 15

1 Letopisu 16 / 1Let 16

1 Letopisu 17 / 1Let 17

1 Letopisu 18 / 1Let 18

1 Letopisu 19 / 1Let 19

1 Letopisu 20 / 1Let 20

1 Letopisu 21 / 1Let 21

1 Letopisu 22 / 1Let 22

1 Letopisu 23 / 1Let 23

1 Letopisu 24 / 1Let 24

1 Letopisu 25 / 1Let 25

1 Letopisu 26 / 1Let 26

1 Letopisu 27 / 1Let 27

1 Letopisu 28 / 1Let 28

1 Letopisu 29 / 1Let 29